Opłata uzdrowiskowa

Stawka opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych w gminie wiejskiej Kołobrzeg ( Dźwirzyno, Grzybowo, Budzistowo) przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych wynosi 1,80 zł za każdy dzień pobytu.

Stawka opłaty miejscowej pobieranej od dzieci, uczącej się młodzieży, emerytów, rencistów, kombatantów i osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami wynosi 0,90 zł za każdy dzień pobytu ( po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki np. legitymacji szkolnej, studenckiej, legitymacji emeryta, rencisty, kombatanta lub orzeczenia o niepełnosprawności).

W Kołobrzegu opłata uzdrowiskowa wynosi 4,00 zł. Za pobyt dzieci do lat 7 trzeba zapłacić 2,00 zł.

Gmina Ustronie Morskie ustaliła opłatę na poziomie odpowiednio 2 zł i 1 zł.

Opłaty nie pobiera się m.in. od osób przebywających w szpitalach, od osób niewidomych i ich przewodników, od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową i od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

W 2015 roku do kasy miasta Kołobrzeg wpłynęło blisko 12 milionów złotych z opłaty uzdrowiskowej. Co w zamian? Urząd Miasta zrezygnował z opłaty za miejskie toalety i z opłaty za wejście na molo. Wcześniej jednak podniósł opłatę o 50 groszy.

 

 

Send this to friend