Port – opłaty

Port Jachtowy w Kołobrzegu

I. Stawki opłaty przystaniowej

1. Opłaty dla jednostek korzystających z nabrzeża:

do 5,5 m -20,00 zł

5,6 9,99 m 30,00 zł

10 12,99 m 40,00 zł

13 16,99 m 50,00 zł

17 19,99 m 60,00 zł

20 24,99 m 70,00 zł

powyżej 25 m 80,00 zł

2. Opłata dla armatorów jednostek korzystających z nabrzeża na podstawie podpisanej umowy cywilnoprawnej zawartej na okres minimum 6 miesięcy:

1) Jednostki do 9,99 m 40 zł/m.b. jednostki/m-c

2) Jednostki od 10 m do 19,99 m 45 zł/m.b. jednostki/m-c

3) Jednostki powyżej 20 m 50 zł/m.b. jednostki/m-c

3. Opłata za zimowanie jednostki na nabrzeżu zostaje ustalona w wysokości 50% stawki opłaty przystaniowej, o której mowa w pkt. 2, a za zimowanie jednostki w hangarze w wysokości 100% stawki opłaty przystaniowej, o której mowa w pkt. 2, przy czym zimowanie możliwe jest wyłącznie w miesiącach od października do kwietnia.

4. Opłata od jednostek dwukadłubowych ustalona zostaje w wysokości 150% stawki podstawowej.

Pozostałe opłaty (brutto)

1) Jednorazowe korzystanie ze slipu 10 zł/ jednostka

2) Natryski 5 zł/ 5 minut

3) Pranie 10 zł/ cykl

4) Suszenie 5 zł/ cykl

5) Dostęp do energii elektrycznej dla jednostek 1 zł/ 1 kWh

6) Woda dla jednostek 5 zł/ 150 litrów

7) Przechowywanie masztu w hangarze 10 zł/ m-c

8) Odbiór nieczystości 10 zł/ 80 litrów

9) Korzystanie z nabrzeża przez dźwig 20 zł/ jednostka

10) Przechowywanie podstawy pod jednostkę 20 zł/ m-c

11) Korzystanie z myjki ciśnieniowej 10 zł/ 30 min.

12) Korzystanie z nagłośnienia 50 zł/ godz.

13) Wynajem namiotu 50 zł/ godz.

14) Wynajem stołów i siedzisk 50 zł/ godz.

 

Stawka opłaty przystaniowej

1. Opłaty dla jednostek rybackich korzystających z nabrzeża

Długość jednostki Opłata za dobę

do 12 m 10,00 zł

powyżej 12 m 30,00 zł

2. Opłaty dla pozostałych jednostek korzystających z nabrzeża

Długość jednostki Opłata za dobę

do 12 m 30,00 zł

powyżej 12 m 60,00 zł

3. Opłata miesięczna dla jednostek korzystających z nabrzeża na podstawie podpisanej umowy cywilnoprawnej

1) Postój przy nabrzeżu Wschodnim

Jednostki rybackie do 12 mb długości 10,00 zł /mb zajętego nabrzeża / m-c

Pozostałe jednostki 45,00 zł/mb zajętego nabrzeża /m-c

2) Postój przy nabrzeżu Barkowskim

Jednostki rybackie do 12 mb długości 10,00 zł /mb zajętego nabrzeża/ m-c

Pozostałe jednostki 67,00 zł/mb zajętego nabrzeża/m-c

3) Postój przy nabrzeżu Postojowym

Jednostki rybackie do 12 mb długości 10,00 zł /mb długości jednostki/ m-c

Pozostałe jednostki 31,00 zł/mb długości jednostki/m-c

4) Postój przy nabrzeżu Skarpowym/Pomost Drewniany

Jednostki rybackie do 12 mb długości 9,00 zł /mb długości jednostki/ m-c

Pozostałe jednostki 28,00 zł/mb długości jednostki/m-c

5) Postój przy nabrzeżu Remontowym

Jednostki rybackie do 12 mb długości 10,00 zł /mb długości jednostki/ m-c

Pozostałe jednostki 35,00 zł/mb długości jednostki/m-c

Wysokość opłaty przystaniowej dla statków towarowych żeglugi morskiej, oprócz

statków pasażerskich, statków wycieczkowych i statków rybackich opłata

jednorazowa:

Statki żeglugi morskiej do 800 GT EUR 0,16/GT

Statki żeglugi morskiej powyżej 800 GT EUR 0,17/GT

Powyższa opłata przystaniowa dotyczy ww. jednostek w przypadku korzystania

z każdego z nabrzeży Portu Morskiego Kołobrzeg zarządzanych przez ZPM

Kołobrzeg Sp. z o.o.

Wysokość opłaty przystaniowej dla statków/promów pasażerskich morskiej żeglugi liniowej, statków wycieczkowych, promów wycieczkowych, jachtów motorowych, na których jest prowadzona działalność zarobkowa i statków szkoleniowych, na których jest prowadzona działalność zarobkowa:

a) korzystających z Nabrzeża Pilotowego

opłata roczna EUR 150/1GT;

b) korzystających z Nabrzeża Węglowego za metr bieżący rzeczywistej długości

zajmowanego nabrzeża

opłata roczna EUR 114/mb;

Wysokość opłaty przystaniowej dla statków rybackich za metr bieżący rzeczywistej

długości zajmowanego nabrzeża 50,00 zł /mb/m-c

Korzystanie z niewymienionych wyżej nabrzeży oraz dla jednostek innych niż wymienione w pkt. 1 za metr bieżący rzeczywistej długości zajmowanego nabrzeża

opłata jednorazowa 45,00 zł /mb/m-c

Basen Solny w Kołobrzegu

I. Stawki opłaty przystaniowej

1. Opłaty dla jednostek korzystających z nabrzeża:

1) Jednostki rybackie do 12 m 10,00 zł /dobę

2) Jednostki rybackie powyżej 12 m 30,00 zł /dobę

3) Pozostałe jednostki:

Długość jednostki Opłata za dobę

do 5,5 m 20,00 zł

5,6 – 9,99 m 30,00 zł

10 – 12,99 m 40,00 zł

13 – 16,99 m 50,00 zł

17 – 19,99 m 60,00 zł

20 – 24,99 m 70,00 zł

powyżej 25m 80,00 zł

Opłata dla jednostek korzystających z nabrzeża na podstawie podpisanej umowy

cywilnoprawnej zawartej na okres minimum 6 miesięcy:

1) Jednostki rybackie do 12 m 9,00 zł/mb długości jednostki/ m-c

2) Jednostki rybackie od 12 m 28,00 zł/mb długości jednostki/ m-c

3) Pozostałe jednostki 60,00 zł/mb długości jednostki/ m-c

3. Jednostki dwukadłubowe 150% opłaty przystaniowej, o której

mowa powyżej

II. Powierzchnie otwarte

1) powierzchnie w celu remontu jednostki na nabrzeżu (kwota brutto) 50,00 zł/dobę

2) pozostałe 100,00 zł/m2/m-c

Pozostałe opłaty (brutto)

1) Jednorazowe korzystanie z bramownicy 250,00 zł/ jednostka

2) Natryski 1 zł/ 1 minuta

3) Dostęp do energii elektrycznej dla jednostek 1 zł/ 1 kWh

4) Woda dla jednostek 5 zł/ 150 litrów

5) Odbiór ścieków bytowych/ sanitarnych 10 zł/ do 100 litrów

6) Odbiór wód zęzowych 10 zł/ do 10 litrów

7) Korzystanie z nabrzeża przez dźwig 20 zł/ jednostka

Pełen cennik opłat znajdziesz tu: http://www.zpm.portkolobrzeg.pl/

Send this to friend