Port

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41 78-100 Kołobrzeg tel/fax. 94 351 67 65 serwis internetowy: www.zpm.portkolobrzeg.pl adres e-mail: zpmkolobrzeg@post.pl sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

Tekst: www.zpm.portkolobrzeg.p ( ze skrótami redakcji)

Port Pasażerski zlokalizowany jest przy ul. Towarowej w jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Kołobrzegu. W porcie pasażerskim na stałe cumuje i obsługuje rejsy 6 statków pasażerskich, w tym jedna na trasie międzynarodowej Kołobrzeg – Bornholm. Rocznie statki te obsługują łącznie ok. 250 tyś. pasażerów. Spółka administruje również falochronem stanowiącym ogólnodostępny ciąg spacerowy dla turystów. To najdalej wysunięty w morze punkt widokowy w Kołobrzegu.

Marina Solna zlokalizowana jest przy ul. Warzelniczej i rocznie odwiedza ją przeszło tysiąc jachtów z całego świata. Również liczba Rezydentów stale utrzymuje się na maksymalnym poziomie. Marina posiada pełną infrastrukturę dla jachtów, każde stanowisko posiada własne przyłącze wody i prądu, a w hali zlokalizowanej w marinie działa serwis jachtów. Goście mają do dyspozycji w marinie łazienki, pralnie z suszarnią i wiele terenów zielonych, wszystko chronione i monitorowane. W budynku klubowym spółka posiada lokale handlowe, lokale biurowe, powierzchnię pod gastronomię i salę konferencyjną.

Port Rybacki zlokalizowany jest przy ulicy Szyprów i cumują tu kutry, łodzie rybackie i jednostki turystyczno-wędkarskie. Działalność prowadzi tu przeszło 200 przedsiębiorców z różnych gałęzi gospodarki. Na terenie Portu Rybackiego znajdują się ogólnodostępne parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych, place przeładunkowe i manewrowo – składowe, które mogą być wykorzystane w celu ustawienia hali magazynowych lub warsztatów. Infrastruktura portu obejmuje żuraw stacjonarny do podnoszenia jednostek pływających, oświetlenie energooszczędne, zasilanie wysokiej mocy z własnym źródłem energii oraz system monitoringu.

Port Handlowy zlokalizowany jest przy ul. Portowej. Nabrzeże ma tu o łącznie długości 668 m. Wielkość jednostek handlowych jakie mogą być obsługiwane przez Port Kołobrzeg wynosi 100 metrów długości oraz zanurzenie do 4,7 metra. Łączna powierzchnia terenów składowych wynosi ok. 50 tyś m2, powierzchnia magazynów ok. 5 tyś m2, powierzchnia biurowa ok. 2 tyś m2, a pojemność dwóch elewatorów zbożowych ok. 6 tyś ton.

Port handlowy posiada pełną infrastrukturę, tj. sieci energetyczne wysokiego napięcia, punkty poboru wody, oświetlenie i bocznice kolejową . Na terenie portu swoje siedziby posiadają m. in. Urząd Celny, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny i Straż

Send this to friend