Szpital – oddziały

1 Oddział Otolaryngologiczny: Ordynator oddziału: lek. med. Tadeusz Kunysz
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Ewa Wojciechowska
Ilość łóżek: 30 Telefony:
94 35 30 257 – Sekretariat
94 35 30 337 – Dyżurka pielęgniarska
94 35 30 382 – Pielęgniarka oddziałowa
94 35 30 242 – Pracownia VNG i audimetryczna
94 35 30 297 – Lekarz dyżurny

2 Oddział Okulistyczny Ordynator oddziału: lek. med. Wiesław Kiszczyński z-ca ordynatora: lek. med. Katarzyna Koppicz-Bojanowska Pielęgniarka oddziałowa: Żaneta Kowalczyk Ilość łóżek: 25
Telefony: 94 35 30 314 – Ordynator
94 35 30 299 – Gabinet lekarski
94 35 30 254 – Pielęgniarka oddziałowa
94 35 30 227 – Dyżurka pielęgniarek
94 35 30 232 – Pracownia Diagnostyczna
94 35 30 263 – Sekretariat

3 Oddział Psychiatryczny : Ordynator oddziału: lek. med. Ewa Giza – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Pielęgniarz oddziałowy: mgr pielęgniarstwa Jacek Mieszkowski – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Ilość łóżek: 50. Telefony:
94 35 30 229 – Ordynator
94 35 30 259 – Gabinet Lekarski
94 35 30 399 – Pielęgniarz Oddziałowy
94 35 30 313 – Dyżurka Pielęgniarek
94 35 30 372 – Sekretariat
94 35 22 267 – Dla osób chcących skontaktować się z bliskimi przebywającymi w oddziale

4 Oddział Neurologiczny  Ordynator oddziału: lek. med. Paweł Makszewski Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agnieszka Janiszewska Ilość łóżek: 36Telefony:
94 35 30 309 – Ordynator
94 35 30 310 – Gabinet lekarski
94 35 30 308 – Pielęgniarka oddziałowa
94 35 30 311 – Dyżurka pielęgniarek
94 35 30 372 – Sekretariat
.
5 Oddział Chorób Wewnętrznych: Ordynator oddziału: lek. med. Agnieszka Makszewska Pielęgniarka oddziałowa: mgr Anna Glińska Ilość łóżek: 44
Telefony:
94 35 30 329 – Ordynator
94 35 30 329 – Gabinet Lekarski
94 35 30 324 – Pielęgniarka Oddziałowa
94 35 30 330 – Dyżurka Pielęgniarek
94 35 30 371 – Sekretariat

6 Oddział Kardiologiczny Ordynator oddziału: lek. med. Roman Ronkowski Pielęgniarka oddziałowa: Katarzyna Osuch Ilość łóżek: 42.
Telefony:
94 35 30 325 – Ordynator
94 35 30 327 – Gabinet Lekarski
94 35 30 267 – Pielęgniarka Oddziałowa
94 35 30 328 – Dyżurka Pielęgniarek
94 35 30 371 – Sekretariat

7 Oddział Rehabilitacyjny: Ordynator oddziału: lek. med. Jarosław Żupaniec Pielęgniarka oddziałowa: Grażyna Gęsiarz Ilość łóżek: 41. Telefony:
94 3530 342 – Gabinet Lekarski
94 3530 234 – Ordynator
94 3530 396 – Pielęgniarka Oddziałowa
94 3530 393 – Dyżurka Pielęgniarek
94 3530 370 – Sekretariat
8 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: Ordynator oddziału: lek. med. Andrzej Loranc Pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Krause Ilość łóżek: 26
Telefony:94 35 30 394 – Ordynator
94 35 30 231 – Gabinet Lekarski
94 35 30 245 – Pielęgniarka oddziałowa
94 35 30 236 – Dyżurka Pielęgniarek
94 35 30 370 – Sekretariat

9 Oddział Chirurgiczny Ogólny II Ordynator oddziału: lek. med. Jacek Goliński Pielęgniarz oddziałowy: Stefan Hyrcza Ilość łóżek: 48
Telefony:
94 35 30 281 – Ordynator
94 35 30 282 – Gabinet Lekarski Odcinek A
94 35 30 283 – Gabinet Lekarski Odcinek B
94 35 30 284 – Sala Pooperacyjna
94 35 30 286 – Dyżurka Pielęgniarek Odcinek A
94 35 30 285 lub 249 – Dyżurka Pielęgniarek Odcinek B
94 35 30 369 – Sekretariat

10 Oddział Ginekologiczno-Położniczy: Ordynator oddziału: dr n. med. Rafał Świderski Z-ca Ordynatora: dr n. med. Wojciech Trzeciak Położna oddziałowa: Bożena Czarnecka Ilość łóżek: 36
Telefony:
94 35 30 378 – Ordynator
94 35 30 395 – Gabinet Lekarski
94 35 30 375 – Położna Oddziałowa
94 35 30 377 – Dyżurka Położnych /odcinek Ginekologii/
94 35 30 379 – Dyżurka Położnych /odcinek Położniczy/
94 35 30 381 – Sala Porodowa
94 35 30 368 – Sekretariat

11 Oddział Neonatologiczny: Ordynator oddziału: lek. med. Małgorzata Magierowska-Płocharska Pielęgniarka oddziałowa: Janina Lewandowska Ilość łóżek: 20 w systemie rooming-in
Telefony:
94 35 30 374 – Gabinet lekarski
94 35 30 384 – Dyżurka pielęgniarska
94 35 30 383 – Pielęgniarka oddziałowa
94 35 30 368 – Sekretariat

12 Oddział Dzienny Psychiatryczny: Ordynator oddziału: lek. med. Ewa Giza – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej, Pielęgniarz oddziałowy: Jacek Mieszkowski – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej Ilość miejsc: 45
Telefony:
94 35 30 229 – Ordynator
94 35 30 269 – Gabinet lekarski
94 35 30 312 – Sekretariat, terapeuci

13 Oddział Pediatryczny: Ordynator oddziału: lek. med. Halina Olech Z-ca Ordynatora: lek. med. Zofia Kuc – Romanowska Pielęgniarka oddziałowa: mgr Edyta Turowicz Ilość łóżek: 20
Telefony:
94 35 30 348 – Ordynator
94 35 30 349 – Gabinet lekarski
94 35 30 347 – Pielęgniarka oddziałowa
94 35 30 345 – Dyżurka pielęgniarek
94 35 30 346 – Sekretariat

15 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Ordynator oddziału: dr n. med. Tadeusz Bednarek Z-ca Ordynatora: lek. med. Jacek Marko Pielęgniarka oddziałowa: mgr Dorota Głodek Ilość łóżek: 7
Telefony:
94 35 30 277 – Gabinet Lekarski
94 35 30 336 – Pielęgniarka Oddziałowa
94 35 30 323 – Dyżurka Pielęgniarek
94 35 30 338 – Gabinet Ordynatora
94 35 30 346 – Sekretariat

16 Zintegrowany Blok Operacyjny: Kierownik: lek. med. Jacek Goliński Pielęgniarka oddziałowa: Bogumiła Bąk Ilość sal operacyjnych: 5
Telefony:
94 35 30 339 – Pielęgniarka oddziałowa
94 35 30 340 – Gabinet lekarski

17 Oddział Dializ niski parter Kierownik: dr n. med. Paweł Górecki – nefrolog Pielęgniarka oddziałowa: Beata Obuchowska Ilość stanowisk: 13
Telefony:
94 35 11 548 – Telefon
94 35 11 540 – Fax

18 Zakład Rehabilitacji: I Kierownik Zakładu: mgr Bogdan Paczkowski Zarządzający O.D. Rehabilitacyjnym: dr n. med. Beata Wymysłowska – Jachowska
Telefony:
94 35 30 233 – Rejestracja osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej
94 35 35 216 – Kierownik
94 35 30 219 – Sala kinezyterapii

Send this to friend