Rzeźby przy Perle Bałtyku znowu stoją (Aktualizacja: cztery, nie trzy)

Jeszcze kilka dni temu w związku z przebudową promenady między kortami tenisowymi a Kamiennym Szańcem, trzy rzeźby przy ośrodku Perła Bałtyku zostały zdjęte z miejsca gdzie stały od blisko 40 lat i położone na trawniku przy ośrodku. Dziś znowu stoją.

W 1980 roku trzymetrowe rzeźby przedstawiające wojów i żołnierzy stanęły przy ówczesnym ośrodku „Kombatant”. Początkowo było ich sześć. Do dziś uchowały się tylko trzy. Nie udało nam się ustalić co się stało z pozostałymi.
Autorami rzeźb są warszawscy artyści: Tadeusz Markiewicz, Henryk Wróblewski i Michał Leszczyński.

AKTUALIZACJA: informujecie nas, że są cztery rzeźby nie trzy. Faktycznie czwarta stoi nieopodal pozostałych osłonięta drzewem.

rzeźby - Rzeźby przy Perle Bałtyku znowu stoją (Aktualizacja: cztery, nie trzy)rzeźby4 - Rzeźby przy Perle Bałtyku znowu stoją (Aktualizacja: cztery, nie trzy)rzexby3 - Rzeźby przy Perle Bałtyku znowu stoją (Aktualizacja: cztery, nie trzy)

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend