Pegazy rozdane. W tym roku po raz pierwszy 3 laureatów

W sobotę w Hotelu Diune w Kołobrzegu po raz siódmy wręczone zostały nagrody starosty kołobrzeskiego „Kołobrzeskie Pegazy Kultury”. Statuetki przyznano w kategorii Twórca Kultury i Animator Kultury w ramach Majowych Spotkań z Kulturą.

Kołobrzeski Pegaz Kultury to nagroda, która została ustanowiona przez starostę Tomasza Tamborskiego, aby doceniać i przyczyniać się do promocji osób działających w sferze kultury w zakresie jej animacji, a także aktywnej twórczości. O laureatach, jak zawsze, zadecydowała Kapituła, w skład, której weszli redaktorzy i dziennikarze działający na terenie powiatu kołobrzeskiego.

W tym roku kategorii Animator Kultury po raz pierwszy przyznano aż dwie statuetki. Pierwsza trafiła w ręce Jolanty Wójcik-Oszmaniec, instruktora w Klubie Wojskowym 8 Batalionu Remontowego w Kołobrzegu, współzałożycielki i prowadzącej zespół Mayol. Druga statuetka powędrowała do Mariusza Górnisiewicza, komandora Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Błękitni”, propagującego ideę żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży.

Pegazem w kategorii Twórca Kultury w tym roku została wyróżniona Elżbieta Waszczuk – artystki – fotografika. Pani Elżbieta zawodowo zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych, ale fotografią interesuje się od czasów szkoły średniej. Jest fotograficznym samoukiem. Członek Stowarzyszenia Artystów „Grupa KOŁOBRZEG”, członek Fotograficznej Grupy Twórczej „Kontur” a także członek Stowarzyszenia Twórców FOTOKLUB Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend