5 września, Adebar, spotkania rozwojowe dla młodzieży „Wrzuć na luz”, godz. 18, wstęp wolny

Spotkania rozwojowe dla młodzieży „Wrzuć na luz” to kierowany do licealistów cykl mający na celu promocję zrównoważonego i świadomego stylu życia opartego o zmniejszenie stresów dnia codziennego i spojrzenie na swoje życie z innej perspektywy.

Prelekcje – połączone z dyskusją oraz krótkimi ćwiczeniami praktycznymi – przybliżą Wam sposoby radzenia sobie ze stresem na co dzień oraz otworzą nowe horyzonty do poszerzania swojej wiedzy, umiejętności w zakresie samoświadomości myśli, emocji, uczuć oraz ich wpływie na ciało. Tematem najbliższego spotkania, które odbędzie się 5.09. o godz.18 będzie „Myśli, emocje i uczucia- słów kilka”.

W trakcie wydarzenia dowiecie się, w jaki sposób rozróżniać emocje od uczuć, jakie są rodzaje emocji, jakie są zależności między myślami, emocjami i uczuciami, w jaki sposób kreują one nasze postrzeganie świata oraz jaki wpływ mają na nasze ciało. Będziecie mieć okazję do sprawdzenia, jakie potrzeby stoją za konkretnymi emocjami, które odczuwacie oraz uświadomić sobie ich różnorodność. Często na pytanie „ Jak się czujesz?” potrafimy odpowiedzieć wyłącznie „dobrze” lub „źle”, a tymczasem uświadomienie sobie konkretnej emocji pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość oraz adekwatnie komunikować światu swoje potrzeby.Warsztaty „Wrzuć na luz” prowadzi Atimaya Brzostyńska.
Wstęp wolny!

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend