6 marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (szczegóły)

6 marca 2023 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja dzieci na rok szkolny 2023/2024 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  (nr 5, 6, 8, 9)  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Informacja przygotowana przez Urząd Miasta Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg. Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym m.in. dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi od 27.02.2023 r., od godz. 12.00.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie BIP Urzędu Miasta Kołobrzeg lub w załącznikach poniżej.

WAŻNE!

  1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców / opiekunów prawnych do  przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie  do 20 marca 2023 r., do godz. 14.00.
  2. Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
  4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
  5.  Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 29.03.2023 r. godz. 12.00 do 31.03.2023 r. godz. 14.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego” na „przyjętego”. 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend