8 czerwca, ratusz, V Rajd Szlakiem Kołobrzeskiej Zieleni im. Antoniego Szarmacha, godz. 9.15

PTTK w Kołobrzegu zaprasza do udziału w V RAJDZIE SZLAKIEM KOŁOBRZESKIEJ ZIELENI IM. ANTONIEGO SZARMACHA.

Celem jest uczczenie wielkiego propagatora zieleni Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego, ś. p. Wiceprezesa Oddziału i przewodnika turystycznego PTTK – Antoniego Szarmacha, propagowanie walorów zieleni w Kołobrzegu i powiecie kołobrzeskim.

W imprezie udział mogą wziąć dzieci i młodzież szkół podstawowych z opiekunami (opiekunowie grup szkolnych nie muszą wpłacać wpisowego) oraz dorośli. Na mecie Rajdu przewidziane są konkursy z wiedzy o kołobrzeskiej zieleni. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Członkowie PTTK z ważną legitymacją członkowską są objęci ubezpieczeniem NNW w ramach umowy ubezpieczeniowej PTTK z STU ERGO Hestia S.A. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. W przypadku nieprzybycia na Rajd opłata na rzecz organizacji Rajdu nie będzie zwracana, a uczestnik traci prawo do wszelkich świadczeń ze strony organizatorów.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend