Bank PKO zajmie się emisją miejskich obligacji wartych 30 mln zł

Prezydent Kołobrzegu podpisała umowę z Bankiem PKO Bank Polski na organizację i obsługę emisji obligacji komunalnych oraz  wykonanie funkcji Agenta Emisji przez Biuro Maklerskie PKO Bank Polski. 

Zgodnie z zawartą umową, miasto wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę 30 mln zł, a środki uzyskane ze sprzedaży obligacji będą przeznaczone na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, tj. wydatki związane z finansowaniem inwestycji oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także na całkowitą spłatę zaciągniętego kredytu w latach ubiegłych.

Wykup obligacji będzie rozłożony na 7 lat, począwszy od roku 2024. Liczba planowanej emisji obligacji to 30 tys. sztuk, gdzie wartość nominalna 1 obligacji wynosi 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 

Miasto Kołobrzeg planuje we wrześniu wprowadzić obligacje na Giełdę Papierów Wartościowych (rynek Catalyst). Obecny stan epidemiczny z uwagi na pracę zdalną banku oraz GPW opóźnia możliwość debiutu Miasta na GPW.

Pojawienie się obligacji na GPW (rynku Catalyst) umożliwi ich nabycie również przez mieszkańców Kołobrzegu we wszystkich Biurach Maklerskich na terenie całego kraju.

Dla inwestorów obligacje samorządowe, jako sposób inwestowania długoterminowego, są atrakcyjnym instrumentem, ponieważ są instrumentem znanym, do których inwestorzy mają zaufanie. Zwrot z inwestycji jest zagwarantowany na akceptowanym poziomie, zapewniony jest też dostęp do szczegółowych danych dotyczących działalności emitenta-Miasta, dochodowości i jego działalności. 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

*

Send this to friend