Będą trzy nowe strefy z płatnymi miejscami postojowymi? Jest taki projekt

Na najbliższą sesję Rady Miasta, 30 stycznia trafi projekt uchwały, który zmienia starą uchwałę dotyczącą płatnych miejsc parkingowych.

Projekt m.in. wprowadza trzy, nowe strefy płatnego parkowania. Obniża o 10 zł abonament dla mieszkańców i wprowadza nowy, miesięczny abonament ECO dla samochodów hybrydowych. Jeżeli radni przegłosują projekt uchwały, auta elektryczne w ogóle nie będą płacić za postój.
Z sześciu stref tylko jedna będzie obowiązywać sezonowo, reszta będzie całoroczna.

Argumenty jakie padają w projekcie uchwały za wprowadzeniem tych regulacji są takie same jak słyszeliśmy już wcześniej, czyli zmuszenie kierowców do większej rotacji i odblokowanie miejsc parkingowych. W projekcie uchwały nie pada jednak propozycja co zrobić z samochodami, którymi turyści gremialnie przyjeżdżają do ośrodków i hoteli.

Poniżej publikujemy obszerne fragmenty projektu uchwały.

Ustalenie trzech nowych stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg:

Strefa IV całoroczna – WSCHÓD w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 00 do 18 00 oraz w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 00 do 20 00;

Strefa V całoroczna PLAŻOWA w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 00 do 18 00 oraz w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 00 do 20 00;

Strefa VI sezonowa ZACHÓD w okresie od 25 czerwca do 25 sierpnia każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 00 do 20 00 .

W projekcie uchwały jest również zapisana zmiana terminu poboru opłat w Strefie III UZDROWISKO z sezonowej na całoroczną -w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 00 do 18 00 oraz w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 00 do 20 00;

Wprowadzenie zmian w abonamencie mieszkańca tj. obniżenie wysokości opłaty abonamentowej z 60,00 zł. na 50,00 zł. oraz rezygnacja z abonamentu 9 miesięcznego mieszkańca:

Wprowadzenie nowej opłaty abonamentowej – abonamentu miesięcznego ECO dla pojazdów hybrydowych, którego emisja CO2 nie przekracza 100g/km;

Wprowadzenie stawki zerowej dla pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym;

Granice wszystkich stref:

-Strefa I całoroczna – ŚRÓDMIEŚCIE, ograniczona ulicami: Budowlana, Unii Lubelskiej, Kolejowa, Solna, Bulwar Marynarzy Okrętów Pogranicza, Rzeczna;

-Strefa II całoroczna – PORT, ograniczona ulicami: Portowa, Morska, Obrońców Westerplatte, Mickiewicza;

-Strefa III całoroczna – UZDROWISKO, ograniczona ulicami: Słowackiego, Rodziewiczówny, Sikorskiego, Fredry, wzdłuż torów kolejowych od ulicy Fredry do ulicy Zdrojowej, Zdrojowa do ulicy Słowackiego;

-Strefa IV całoroczna – WSCHÓD, ograniczona ulicami: Wschodnia – działka nr 46 obręb 6 na odcinku od ulicy Sułkowskiego do ulicy 4 Dywizji Wojska Polskiego, Przesmyk na odcinku od granicy działki nr 16/3 obręb 6 do ulicy Wschodniej;

-Strefa V całoroczna – PLAŻOWA, ograniczona ulicą Plażową na odcinku od ulicy Klonowej do ulicy Wylotowej;

-Strefa VI sezonowa – ZACHÓD, ograniczona ulicą Arciszewskiego na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do granicy działki nr 10/3 obręb 2.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend