Będzie więcej stref płatnego parkowania. Tylko jedna sezonowa

Radni zdecydowali dziś, podczas 40. sesji Rady Miasta, zwiększyć liczbę stref płatnego parkowania z trzech do sześciu.

Dziś jeszcze funkcjonują trzy strefy płatnego parkowania: całoroczna Śródmieście i Port oraz sezonowa – Uzdrowisko. Podjęta dziś uchwała przewiduje, że kierowcy będą również płacić za parkowanie w dzielnicach Wschód (na odcinku od ulicy Sułkowskiego do ulicy 4 Dywizji Wojska Polskiego, Przesmyk na odcinku od granicy działki nr 16/3 obręb 6 do ulicy Wschodniej), Plażowa (ograniczona ulicą Plażową na odcinku od ulicy Klonowej do ul. Wylotowej) oraz strefa Zachód (ograniczona ulicą Arciszewskiego na odcinku od ul Jedności Narodowej do granicy działki nr 10/3 obręb 2).
Radni zdecydowali też zmienić zasady pobierania opłat w strefie uzdrowiskowej – płacić będziemy tu przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim jak dotąd.

O 10 zł stanieje natomiast abonament dla mieszkańców Kołobrzegu – zamiast 60 zł zapłacimy 50 złotych.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opłaty pobiera się za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w dni robocze, od poniedziałku do piątku:

1) Strefa I całoroczna – ŚRÓDMIEŚCIE w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 do 18 oraz w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 do 20
2) Strefa II całoroczna – PORT w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 do 18 oraz w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 do 20.
3) Strefa III całoroczna – UZDROWISKO w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 do 18 oraz w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 do 20.
4) Strefa IV całoroczna – WSCHÓD w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku kalendarzowego w godzinach od 900 do 1800 oraz w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 do 20.
5) Strefa V całoroczna – PLAŻOWA w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 do 18 oraz w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 do 20.
6) Strefa VI sezonowa – ZACHÓD w okresie od 25 czerwca do 25 sierpnia każdego roku kalendarzowego w godzinach od 9 do 20.
.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend