Bezpłatna pomoc prawna również w 2018 roku (+adresy)

Jutro o godz. 14.00 starosta kołobrzeski podpisze kolejną umowę z adwokatami i radcami prawnymi, którzy w przyszłym roku będą świadczyć bezpłatną pomoc prawną mieszkańcom powiatu.

Na terenie Powiatu Kołobrzeskiego działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W 2017 roku osoby uprawnione mogą dowiedzieć się o obowiązujących przepisach, przysługujących prawach i obowiązkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, prawa pracy, bezpieczeństwa. Adwokaci i radcy prawni  wskażą m.in. sposób rozwiązania problemu, pomogą sporządzić niezbędny projekt pisma dot. sprawy.

Z tego bezpłatnego wsparcia skorzystać mogą osoby:

– ważną Kartą Dużej Rodziny,

-którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o poradę, przyznano świadczenie z pomocy społecznej (i jednocześnie, nie wydano w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia),

– osoby do ukończenia 26 lat i po ukończeniu 65 lat,

– osiadające ważną legitymację weterana i weterana poszkodowanego,

– kombatanci oraz będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

– które poniosły straty bądź są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy, awarii technicznej,

– kobiety w ciąży.

Mieszkańcy, którzy chcą korzystać z bezpłatnych porad, podczas wizyty winni wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją potwierdzającą uprawnienie. I tak np. kobiety w ciąży – zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważnym drukiem. Kwestię korzystania z nieodpłatnych porad prawnych reguluje przedmiotowa ustawa z 5 sierpnia 2015 roku.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

1.Kołobrzeg – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Okopowa 15, pokój nr 13

– poniedziałek – piątek od 16.00 do 20.00 – adwokat,

2.Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Gryfitów 4-6 w Kołobrzegu, pokój nr 3. Punkt obsługuje Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” w Rzeszowie.

– Poniedziałek od 11.00 do 15.00 – adwokat,

– wtorek: od 09.00 do 13.00 – radca prawny,

– środa: od 11.00 do 15.00 –  adwokat,

– czwartek: od 09.00 do 13.00 – radca prawny,

– piątek: od 11.00 do 15.00 – adwokat.

3.Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, pokój nr 17. Punkt obsługują radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

– poniedziałek: od 15.00 do 19.00 – radca prawny,

– wtorek: od 15.00 do 19.00 – radca prawny,

– środa: od 15.00 do 19.00 – radca prawny,

– czwartek: od 15.00 do 19.00 – radca prawny,

– piątek: od 15.00 do 19.00 – radca prawny.

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend