Blisko pół tysiąca młodych kołobrzeżan zaczęło dziś matury

Dziś o godzinie 09.00 w szkołach ponadpodstawowych zaczął się egzamin maturalny 2024.

Matura rozpocznie się od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W pięciu szkołach ponadpodstawowych powiatu kołobrzeskiego do matury przystąpi 495 tegorocznych absolwentów, w tym 264 absolwentów liceum i 231 absolwentów technikum oraz 96 absolwentów z lat poprzednich. Egzamin maturalny w sesji głównej przeprowadzony zostanie z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych, składa się z części pisemnej oraz ustnej i potrwa do 25 maja.

W 2024 roku egzamin maturalny w sesji głównej przeprowadzany zostanie z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części pisemnej oraz z części ustnej.

W terminie od 7 do 24 maja 2024 r. odbędzie się część pisemna na poziomie podstawowym (język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny), w dniach od 11 do 25 maja 2024 r. odbędzie się część ustna egzaminów (język polski i język obcy nowożytny). Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jego wynik nie ma jednak wpływu na zdanie matury. Maturzyści, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w maju, mogą to zrobić w terminie dodatkowym w dniach od 3 do 17 czerwca. Termin poprawkowy CKE wyznaczyła na 20 sierpnia  – część pisemna i 21 sierpnia 2024 – część ustna. Prawo do poprawki ma maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu. Ten, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

9 lipca zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Tego samego dnia okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą szkołom świadectwa i informacje o wynikach egzaminu.

10 września, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zostaną ogłoszone ostateczne wyniki egzaminu maturalnego (uwzględniające egzaminy poprawkowe). Osoby, które zdadzą egzamin w terminie poprawkowym, otrzymają świadectwo tego samego dnia.

W pięciu szkołach powiatu kołobrzeskiego do matury przystąpi 495 osób – tegorocznych absolwentów (264 absolwentów liceum i 231 absolwentów technikum), z następujących przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej:

  • język polski – na poziomie podstawowym
  • matematyka – na poziomie podstawowym
  • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
  • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

W tym roku, abiturienci muszą przystąpić do dwóch – obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

W 2024 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego muszą także obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie. W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski wraz z wicestarostą Jackiem Kusiem oraz członkami Zarządu Powiatu w Kołobrzegu życzą maturzystom powodzenia na egzaminie!

ekonom02 1024x768 - Blisko pół tysiąca młodych kołobrzeżan zaczęło dziś matury
sienkiewicz01 1024x768 - Blisko pół tysiąca młodych kołobrzeżan zaczęło dziś matury
sienkiewicz02 1024x768 - Blisko pół tysiąca młodych kołobrzeżan zaczęło dziś matury
ekonom03 1024x768 - Blisko pół tysiąca młodych kołobrzeżan zaczęło dziś matury

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend