Budżet miasta na 2018 rok. Na czym miasto „zarobi”, a na co wyda?

Rosną dochody miasta, ale też wydatki i deficyt. W 2018 roku dochody miasta według prognozy powinny wynieść 251 mln 772 tys. 404 zł i 19 gr. Wydatki 276.408.183,91 zł. Jak łatwo obliczyć deficyt to 24.635.779,72 zł. Dochody są wyższe o 3,1 procent w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2017 roku, a wydatki wyższe o 12,1 procent.

Jest gotowy projekt budżetu miasta na 2018 rok. 20 grudnia odbędzie się 38. w tej kadencji sesja Rady Miasta. Jej ważnym punktem będzie właśnie uchwała budżetowa. Jak zagłosują radni, przekonamy się w następną środę. W podjęciu decyzji powinna pomóc opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. Załącznikiem do uchwały budżetowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Na czym miasto „zarobi”?

Najwięcej pieniędzy wpłynie z różnego rodzaju podatków: od osób prawnych i fizycznych – 37 mln 588 tys. zł. W tym 21,5 mln miasto powinno dostać z podatku od nieruchomości. Z kolei udział miasta w podatkach budżetu państwa ma wynieść 49 mln 677 tys. zł. Opłaty powinny miastu przynieść 29 mln 753 tys. zł – np. z opłaty parkingowej powinno uzbierać się 2,8 mln zł, targowej – 400 tys. zł, z koncesji na sprzedaż alkoholu 2,4 mln zł.

Dotacje z budżetu państwa powinny sięgnąć kolejnych 49 mln zł ( w tym m.in. dotacja celowa w kwocie 18 mln na wypłatę świadczenia 500+). Sporo wpływów do kasy miasta to są różnego rodzaju subwencje, m.in. oświatowa. Wpłynie jej blisko 30 mln zł.

Ze sprzedaży miejskich gruntów miasto planuje uzyskać 17 mln 810 tys. zł.  Wpływy z różnych dzierżaw majątku miasta oszacowano na 3 mln zł.

Z Unii Europejskiej urząd miasta powinien otrzymać 14 mln 302 tys. zł. W tym m.in. na program „Równy start”, z tytułu rozliczenia trwającej przebudowy ulic Towarowej i Zdrojowej (blisko 2,3 mln zł) i przebudowę promenady od kortów tenisowych do Kamiennego Szańca (1,4 mln zł) oraz refundacji kosztów wprowadzenia roweru miejskiego (941 tys. zł).

Na co miasto wyda?

Na szeroko pojętą pomoc społeczną, politykę społeczną i edukacyjną opiekę wychowawczą miasto wyda w sumie ponad 49,7 mln zł, lokalny transport zbiorowy będzie nas kosztował 6 mln zł (dotacja z kasy miasta m.in. na pokrycie start w spółce, które ponosi świadcząc np. darmowe przejazdy dzieci). Na oświatę i wychowanie w mieście w sumie „pójdzie” 68 mln 449 tys. zł. W tym m.in. na szkoły podstawowe 30 mln 880 tys. zł, na przedszkola 15 mln 871 tys. zł, na stołówki 1 mln 179 tys. zł i świetlice szkolne 1 mln 936 tys. zł.

Zagospodarowanie śmieci to koszt 11 mln 319 zł, utrzymanie zieleni 5 mln 336 tys. zł, schronisko dla zwierząt – 403 tys. zł, oświetlenie ulic, placów i dróg to koszt rzędu 3,5 mln zł. Straż Miejska będzie nas kosztowała ok. 2 mln zł.

Na kulturę miasto w 2018 roku przeznaczyło w sumie 11 mln 809 tys. zł. W tym RCK otrzyma dotację na bieżące wydatki i organizację imprez w kwocie 3 mln 660 tys. zł, do Miejskiej Biblioteki Publicznej trafi blisko 1,6 mln zł. Ochrona zabytków będzie nas kosztować 5 mln 527 tys. zł., a kultura fizyczna – 12 mln 086 tys. zł (w tym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trafi prawie 4,8 mln zł).

Na organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji miasto przeznaczy 230 tys. zł (podział pieniędzy nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ). Z kolei Lokalna Organizacja Turystyczna ma dostać z kasy miasta z tytułu składki członkowskiej 200 tys. zł. W budżecie nie znalazł się budżet obywatelski, o który postulowali niektórzy radni.

Codzienne funkcjonowanie urzędu miasta i ratusza (np. telefony) w 2018 roku pochłonie 2 mln 708 tys. zł, na wynagrodzenia urzędników miasto wyda 11 mln 869 tys. zł. Utrzymanie plaży i zatrudnienie ratowników to w sumie koszt 1,8 mln zł.

Rada Miasta w przyszłym roku będzie kosztowała 466 tys. zł, w tym 408 tys. zł to są diety 21 radnych zasiadających w Radzie.

W zadaniach budżetu na 2018 rok znalazły się pieniądze m.in. na wykonanie projektu przebudowy m.in. ulic Orłowskiego, Gdańskiej, Westerplatte, Basztowej oraz połączenia ulicy Jagiellońskiej z ul. Myśliwską.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024

W dokumencie tym znajdziemy prognozę na lata 2018-2024. Znajdziemy tam m.in. cele jakie miasto sobie stawia w kolejnych sześciu latach. I tak już w przyszłym roku miałaby zostać przeprowadzona renowacja ratusza za blisko 5 mln zł. Przez kolejne trzy lata miasto dofinansuje Suspense Film Festival („Sensacyjne Lato filmów”) łącznie kwotą 680 tys. zł. W WPF nie znaleźliśmy natomiast pieniędzy na dofinansowanie innej dużej, letniej imprezy w Kołobrzegu – Sunrise Festival’u. Zarządzanie i utrzymanie roweru miejskiego w tym samym czasie ma kosztować 940 tys. zł. Za adaptację przedszkola przy Radomskiej w 2019 roku mielibyśmy zapłacić nieco ponad milion złotych. Budowa zejścia na plaże w okolicy ul. Plażowej w przyszłym roku będzie nas kosztować 1,5 mln zł. Na projekt i przebudowę parkingu przy ul. Kamiennej miasto w 2020 roku planuje wydać 10 mln zł. Przebudowę amfiteatru miasto w WPF wyceniło na 18,3 mln zł, z czego większość ma zostać wydana w latach 2020-2021. W 2019 roku ul. Św. Jana Pawła II miałaby zostać przebudowana za 3,5 mln złotych. Największa kwota widnieje przy projekcie budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o, bo aż 42 mln 770 tys. zł. ale pierwsze 10 mln zł miałoby zostać wydane dopiero w 2020 roku.

Jak było w minionych latach?

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok dochody zapisano w kwocie 240.924.931,91 zł, planowane wydatki – 253.984.160,81 zł, deficyt kwocie –13.059.228,90 zł. Wyjątkowy był rok 2016. W projekcie budżetu zapisano wówczas nadwyżkę w kwocie 7 mln zł. Dochody oszacowano wtedy na 200.351.833, 52 zł, a wydatki na 193.346. 833,5 zł.

Liczby więc rosną i ten trend ma się utrzymać. „Według opinii Ministerstwa Finansów rekordowo niska stopa bezrobocia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto zaobserwowane w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku napawają optymizmem oraz pozwalają na prognozowanie coraz wyższych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. – czytamy w uzasadnieniu do WPF – Biorąc pod uwagę powyższe oraz zaplanowane w ustawie budżetowej na 2017 rok zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT do poziomu 49,83%. (wzrost o 9 p.b.) przypuszczać można, iż prognozowany wzrost dochodów jest prawdopodobny, dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kołobrzeg udział w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zaprognozowano w oparciu o miarę rozwoju gospodarczego kraju – wskaźnik PKB.”

2 komentarze

Napisz komentarz
 1. 12 grudnia, 15:49 Piotr Rzepka

  „z koncesji na sprzedaż alkoholu 2,4 mln zł.”

  Na sprzedaż alkoholu wydaje się zezwolenie, a nie koncesje.

  Reply this comment
 2. 12 grudnia, 17:47 byyyyyyyyyyy

  Wed ług słownika koncesja i zezwolenie/pozwolenie to to samo (synonimy)

  Reply this comment

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend