Caritas otworzyło w Kołobrzegu ośrodek pomocy cudzoziemcom i uchodźcom

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej prowadzi Ośrodek pomocy cudzoziemcom Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

Celem projektu jest szerokorozumiana pomoc cudzoziemcom, przebywającym na terenie Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

W ramach projektu uruchomiono punkt „Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom”, w którym cudzoziemcy mogą bezpłatnie uzyskać porady i informacje m.in. na temat:

  • legalizacji pobytu,
  • spraw administracyjnych i prawnych,
  • opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej,
  • sprawowania opieki nad dziećmi.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom realizować będzie również zajęcia grupowe i warsztaty dla uczestników, w ramach których będzie można zapoznać się z polską kulturą, tradycją, a także posiąść praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania instytucji i organów państwa. Organizowane będą również wyjścia do muzeów, kin, teatrów czy filharmonii, lekcje języka polskiego, zajęcia dla dzieci, spotkania z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym.
Punkt znajduje się w Ośrodku Charytatywnym Dla Dzieci i Młodzieży Caritas przy ul. Aniołów Stróżów 1 w Kołobrzegu.

  • Godziny otwarcia punktu – czwartki 9:00 – 14:00
  • Telefon: +48 539 677 733

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend