Centrum Kołobrzegu bez ruchu samochodowego na stałe? Urząd Miasta przymierza się do jego „wyciszenia”

Centrum Kołobrzegu bez ruchu samochodowego? Jak udało nam się dowiedzieć, w Urzędzie Miasta trwają prace nad nową organizacją ruchu kołowego. O szczegółach magistrat ma poinformować wkrótce.

Fot. Archiwum. Na zdjęciu zamknięty na czas Jarmarku Solnego wjazd na odcinek ul. Armii Krajowej.

Temat wyłączenia centrum z ruchu kołowego lub jego znacznego ograniczenia, pojawia się regularnie od kilku lat. Ma tylu przeciwników, co zwolenników. Z kolei rok temu mieliśmy małą próbkę tego, jak może to wyglądać w rzeczywistości – przy okazji Jarmarku Solnego zamknięto część ulic między katedrą a ratuszem (w tym roku będzie podobnie).

Jednak jak udało nam się dowiedzieć, obecnie rozpatrywane jest całkowite „wyciszenie” ruchu kołowego w tej części miasta i to na stałe.

Czy będzie to częściowe ograniczenie, czy też znaki zakazu wjazdu pojawią się na wszystkich ulicach prowadzących do ścisłego centrum? Szczegóły mamy poznać wkrótce.

A może tak Woonerf?

Rok temu pojawiły się też pierwsze wzmianki, że jednym z możliwych scenariuszy jest organizacja ruchu w centrum na wzór Woonerf. To rozwiązanie jest coraz popularniejsze na całym świecie. Czym więc jest Woonerf? Jest to rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której nacisk położony jest na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów.

„Nazwa Woonerf pochodzi z języka holenderskiego i oznacza ”ulicę do mieszkania”. Pierwsze tego typu powstawały w latach 70. XX wieku właśnie w Holandii. – wyjaśnia muratorplus.pl – Woonerf polega na takim przekształceniu ulic, aby zachowały one ograniczoną funkcję komunikacyjną, ale pierwszeństwo mają piesi i rowerzyści. Jednocześnie przy takiej ulicy jest dużo ławek, stojaków na rowery, placów zabaw oraz drzew i trawników. Woonerf jest przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaka, parkingu oraz miejsca spotkań mieszkańców. Woonerfy popularne są nie tylko w Holandii, ale także Skandynawii, Niemczech.”

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend