Dane GUS: Powiat kołobrzeski wśród regionów o najwyższej przestępczości

You are currently viewing Dane GUS: Powiat kołobrzeski wśród regionów o najwyższej przestępczości

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane odnośnie przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych za I półrocze 2019 r.  W badaniu ujęto 380 powiatów i miast na prawach powiatu.

Najwięcej przestępstw w odniesieniu do liczby mieszkańców stwierdzono w Nowym Sączu, powiecie kołobrzeskim i w Wałbrzychu. Z kolei najniższy wskaźnik przestępczości odnotowano w powiecie kolbuszowskim i rzeszowskim.

Poza Nowym Sączem najwięcej przypadków złamania prawa w odniesieniu do liczby mieszkańców policja odnotowała w powiecie kołobrzeskim. W analizowanym okresie doszło tu do 419 przestępstw na 10 tys. mieszkańców.

Jak wynika z danych GUS, najniższy i najwyższy wskaźnik przestępczości w Polsce na 10 tys. mieszkańców waha się w Polsce od 30 w powiecie kolbuszowskim do 614 w Nowym Sączu.

Dodaj komentarz