Decyzja miasta ws. Reduty Solnej nieważna. Zabytek zostaje w rękach harcerzy. Przynajmniej na razie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło decyzję kołobrzeskiego Urzędu Miasta ws. rozwiązania zawartej w 1965 roku ze Związkiem Harcerstwa Polskiego umowy na tzw. trwały zarząd dużej działki za torami kolejowymi wzdłuż ul. Solnej, na której znajduje się m.in. zabytkowa Reduta Solna.

Przypomnijmy: 1 października 2020 r. prezydent Kołobrzegu i ówczesna komendantka hufca, na wspólnej konferencji zgodnie oświadczyły, że rozwiązanie umowy następuje polubownie. Harcerze zrezygnowali z umowy głównie dlatego, że nie stać ich na renowację Reduty Solnej. W zamian miasto obiecało oddać ZHP w użyczenie budynek przy ul. Frankowskiego. Z kolei reduta miała trafić do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg (spółki komunalnej miasta) i zostać odrestaurowana.

Jednak dość nieoczekiwanie harcerze odwołali się od porozumienia, które sami sygnowali, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku zajęło SKO blisko rok. W końcu poznaliśmy rozstrzygnięcie – kolegium unieważniło decyzję administracyjną ws. rozwiązania umowy.
Powód? Miasto niedostatecznie udowodniło, że harcerze używają spornej nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem (mieli tam prowadzić ośrodek morski, tymczasem większość terenu wydzierżawiają). Jak mówią nam urzędnicy, zawarte z harcerzami porozumienie, niejako zwalniało ich z obowiązku „twardego” udowodnienia, że nieruchomość jest użytkowana inaczej niż pierwotnie zakładano, a nagła wolta harcerzy miała ich kompletnie zaskoczyć.

Co teraz? – Pani prezydent poważnie rozważa ponowne wydaniem decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu. Jeżeli do tego dojdzie, zostanie ona przygotowana zgodnie z tym, co SKO stwierdziło w swoim orzeczeniu – mówi Michał Kujaczyński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

O komentarz poprosiliśmy też obecną komendantkę hufca Olgę Korowacką.
– W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie komendy hufca w tej sprawie. Do tego czasu nie będziemy komentować decyzji SKO – powiedziała naszemu portalowi Olga Korowacka.

Jak udało nam się dowiedzieć, harcerze zrezygnowali z oferowanego im budynku przy ul. Frankowskiego, ponieważ jego remont jest zbyt kosztowny. Obecnie trwają poszukiwania innego lokum.

Do tematu wrócimy.

reduta 2 2 1024x634 - Decyzja miasta ws. Reduty Solnej nieważna. Zabytek zostaje w rękach harcerzy. Przynajmniej na razie

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend