Dodatkowe utrudnienia w dzielnicy uzdrowiskowej. W kierunku molo tylko na piechotę

Firma budowlana, która remontuje ulice Towarową, Zdrojową i Mickiewicza będzie stabilizować tory towarowe. A to oznacza dodatkowe utrudnienia w ruchu kołowym w tym rejonie miasta.

Przez cały poniedziałek (godz. 8-20) w związku z robotami torowymi na całym przebudowywanym odcinku w ul. Towarowej i Zdrojowej i użyciu podbijarki torowo — rozjazdowej, wystąpią utrudnienia w ruchu na obszarze prowadzonej budowy, zwłaszcza w rejonie skrzyżowania z ul. Mickiewicza

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend