Dokarmiasz wolnożyjące koty? Wpisz się do rejestru, a miasto zaopatrzy Cię w karmę dla nich. Uwaga, są też obowiązki

Urząd Miasta w Kołobrzegu zachęca mieszkańców do wstępowania w szeregi społecznych opiekunów kotów wolno żyjących!

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, zamieszkującą na terenie Kołobrzegu i dobrowolnie sprawujesz opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta? Już teraz wypełnij wniosek o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.

Po zweryfikowaniu danych i uzyskaniu wpisu opiekunowie otrzymają legitymację, która uprawni ich do otrzymania zakupionej przez Urząd Miasta karmy dla kotów wolno żyjących.

Społeczny opiekun kotów w ramach opieki zobowiązuje się do:

1) ograniczania ich populacji poprzez pomoc w wyłapywaniu zwierząt do wykonania zabiegów kastracji i sterylizacji,
2) w przypadku chorych kotów zgłaszania potrzeby leczenia lekarzowi weterynarii, z którym Gmina Miasto Kołobrzeg ma zawartą umowę na świadczenie usług,
3) współpracy przy wyłapywaniu zwierząt do zabiegów,
4) pomocy w wypuszczaniu kotów w miejscach ich bytowania po przeprowadzonych zabiegach,
5) dostarczania kotom ze swojego rejonu świeżej wody do picia oraz wykładania im pokarmu,
6) utrzymywania w czystości miejsca opieki oraz współpracy z osobami zarządzającymi terenem w zakresie opieki nad kotami.

Wniosek o wpis do rejestru społecznego opiekuna kotów wolno żyjących i regulamin rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub pod linkiem: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=137434

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend