Dominika Pfeif Kołobrzeżanką Roku 2019

Kołobrzeżanką Roku 2019 została Dominika Pfeif, nauczycielka języka niemieckiego, od czerwca dyrektorka Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu. Dzięki jej staraniom młodzież m.in. odbywa praktyki u fachowców za granicą, a ostatnio szkoła, którą kieruje, nawiązała współpracę z PKP.
Wśród nominowanych przez mieszkańców Kołobrzegu i dziennikarzy znalazły się też Halina Filip, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej i Katarzyna Wyszkowska, położna, koordynatorka szkoły rodzenia „Bocianek” przy Szpitalu Regionalnym. Gratulujemy!
Po wręczeniu statuetki odbył się „Koncert życzeń”.

Fot. Marek Augustyniak.

kolobrzezanka - Dominika Pfeif Kołobrzeżanką Roku 2019

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend