Drugi przetarg na projekt nowych brzegów Parsęty. Trzy oferty, dwie mieszczą się w budżecie na ten cel

Dziś miasto opublikowało informację z otwarcia ofert, które wpłynęły w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania brzegów Parsęty na odcinku od ul. Kamiennej do Łopuskiego (etap I).

To było drugie podejście do wyłonienia firmy, która zaprojektuje nowe brzegi Parsęty. Pierwszy przetarg miasto unieważniło, ponieważ oferent, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, przy jej sporządzaniu popełnił błąd, który go wykluczył z postępowania.

Teraz zgłosiły się trzy firmy – spółka MAPLE z Katowic, która wyceniła swoje usługi na 367 tys. zł, PPHU BROS z Poznania, który zaproponował 287 tys. zł oraz spółka MXL4 ze Szczecina, która zażądała najwięcej, bo 1,34 mln zł.

Rozstrzygnięcia przetargu jeszcze nie znamy – oferty muszą być sprawdzone, ale dwie z nich mieszczą się w kwocie, którą miasto planuje wydać na ten cel. Jest to 400 tys. zł brutto.

Przypomnijmy, że zamówienie dotyczy projektu budowlanego i technicznego wszystkich branż oraz kosztorysu. Pracownia, która wygra przetarg będzie zobowiązana wykonać też wizualizację 3D projektowanych rozwiązań oraz uzyskać decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającej na prowadzenie robót związanych z zagospodarowaniem bulwarów (tereny przy ul. Rzecznej położone są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków).

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend