Duża wierzba płacząca zostanie wycięta. Zdecydował wynik badania tomografem

Ze Skweru 750-lecia, Parku im. Przybylskiego i Skweru Miast Partnerskich wycięte zostanie w sumie 7 drzew. Część z nich była wcześniej leczona, ale nie udało się ich uratować.

Trzy drzewa przeznaczone do wycięcia obumarły – dwa jarzęby i jeden wiąz. Czwarte to wierzba płacząca, której w wakacje odłamał się jeden z konarów. Po badaniu tomografem okazało się, że niestety nie da się jej uratować. Wcześniej wierzba poddawana była częstym zabiegom pielęgnacyjnym, ale niestety życie tego gatunku drzewa jest znacznie krótsze niż np. dębu czy lipy.

Wycinka dotyczyć będzie też Parku im. Przybylskiego. Tu wycięte zostaną uschłe cis, klon i dąb, oraz krzewy dzikiego bzu, dzikiej róży i kaliny.

W miejsce wyciętych drzew zasadzone zostaną nowe drzewa tych samych gatunków. Wycinki między 4 a 14 grudnia przeprowadzi Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska.

 

wierzba pop3 - Duża wierzba płacząca zostanie wycięta. Zdecydował wynik badania tomografem

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend