Dzień Edukacji Narodowej w mieście i w powiecie (ZDJĘCIA, LISTA NAGRODZONYCH NAUCZYCIELI)

Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyły się uroczystości, w której uczestniczyli nauczyciele i pracownicy administracji szkół z terenu miasta i powiatu oraz przedszkoli.

Nauczycielom szkół podstawowych i przedszkoli wręczone zostały nagrody prezydent Kołobrzegu za zaangażowanie i całoroczną pracę dydaktyczną

Składając życzenia Anna Mieczkowska powiedziała: „Dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom administracyjnym, pracownikom obsługi – wszystkim tym, którzy tworzą̨ i troszczą̨ się̨ na co dzień o kołobrzeską szkołę̨, składam najserdeczniejsze podziękowania za Wasz trud, za Waszą pracę i zaangażowanie oraz życzenia zdrowia”.

Uroczystość była też okazją do wręczenia nagród i odznaczeń:

-Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla Beaty Bełdzikowskiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.
-Złotego Medalu za Długoletnią Służbę dla Ewy Badaczewskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 3
-Medali Komisji Edukacji Narodowej dla:
Jolanty Sulżyckiej – nauczycielki szkoły Podstawowej Nr 3
Marioli Polak – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 6
Pauliny Rosołowskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 6

Całość uroczystości uświetnił program przygotowany przez Przedszkole Miejskie nr 4 oraz recital Olgi Bończyk.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

We wtorek (12.10) w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przyznał nagrody I i II stopnia dla wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek Powiatu Kołobrzeskiego. Nagrody I stopnia otrzymało 5 dyrektorów szkół i placówek, natomiast nagrody II stopnia zostały wręczone 10 nauczycielom.

Nagrody Starosty Kołobrzeskiego I stopnia otrzymali:
Grażyna Bohdziewicz – dyrektor Zespołu Szkół Policealnych,
Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu,
Zbigniew Stankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno Hotelarskich im. Emilii Gierczak,
Barbara Wolańska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Mieczysław Szpak – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Nagrody Starosty Kołobrzeskiego II stopnia otrzymali:
Anna Ceranowska-Podbiał – kierownik bursy (Zespół Szkół Policealnych),
Alina Hajdamowicz – nauczyciel pedagog, doradca zawodowy (Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego),
Alicja Stokłosa – nauczyciel języka polskiego (Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza),
Andrzej Kowalczyk – nauczyciel historii, wicedyrektor szkoły (Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak),
Marcela Tkaczyk – nauczyciel pedagog, kierownik internatu (I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczneim. M. Kopernika),
Ewa Balza-Plucińska – nauczyciel wychowania fizycznego (Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie),
Joanna Rosiak – psycholog (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna),
Magdalena Kondraciuk – nauczyciel plastyki (Ognisko Pracy Pozaszkolnej),
Anna Sienkiewicz – nauczyciel oligofrenopedagog (SOSW „Okruszek”),
Piotr Sobiczewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych (Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy).

Ponadto Halina Schulz-Tkacz – dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie oraz Jacek Kawałek – nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza otrzymali Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty odebrał w tym roku Lech Pieczyński – dyrektor Zespóołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Katarzyna Karaźniewicz – Deczyńska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza oraz Katarzyna Uniewska – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog. Zaś Ewa Lipska – logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna odebrała w tym roku Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend