„Dziewiątka” do Pustar? Decyzja zapadnie w środę

W środę odbędzie się 38. sesja Rady Miasta. Radni zdecydują m.in. o zmianie w rozkładzie jazdy autobusów Komunikacji Miejskiej. Jeżeli radni się zgodzą trasa „dziewiątki” zostanie wydłużona.

Wójt Gminy Dygowo wystąpił z wnioskiem o uruchomienie linii komunikacji publicznej obejmującej trasę Pustary – Kołobrzeg i Kołobrzeg – Pustary, jako przedłużenie linii autobusowej nr 9 kołobrzeskiej Komunikacji Miejskiej. „Dziewiątka” dojeżdża dziś do Bogucina. Pustary leżą 4 kilometry dalej.

Miejscowość Pustary liczy ok. 300 mieszkańców i pozbawiona jest w tej chwili komunikacji publicznej, w związku z czym mieszkańcy postulują potrzebę uruchomienia takiej linii.

Gmina Dygowo zobowiązała się do partycypowania w kosztach, jakie będzie ponosiła Komunikacja Miejska. Kwota dotacji na ten cel jaką na rachunek miasta miałaby wpłacać gmina będzie wyliczana co roku na podstawie m.in. przejechanych kilometrów.

 

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend