Dzisiaj startuje maturalny maraton. Na początek egzamin z języka polskiego

W czwartek 4 maja rozpoczął się egzamin maturalny 2023. W szkołach ponadpodstawowych powiatu kołobrzeskiego do matury przystąpiło 489 tegorocznych absolwentów

Szkoły ponadpodstawowe podlegają starostwu powiatowemu.
– Matura 2023 rozpoczęła się od egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski – W pięciu szkołach ponadpodstawowych powiatu kołobrzeskiego do matury przystąpiło 489 tegorocznych absolwentów w tym 255 absolwentów liceum i 234 absolwentów technikum oraz 118 absolwentów z lat poprzednich. Egzamin maturalny w sesji głównej przeprowadzony zostanie z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części pisemnej oraz z części ustnej. 

Maturzyści przystąpią do egzaminu obowiązkowego w części pisemnej z następujących przedmiotów:
-język polski – na poziomie podstawowym,
– matematyka – na poziomie podstawowym,
– język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,
– egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).


W tym roku, abiturienci muszą również przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. W 2023 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego muszą także obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Każdy absolwent może jednak podejść do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych. W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego, służy tylko przy rekrutacji na studia.

W terminie od 4 do 23 maja 2023 r. odbędzie się część pisemna na poziomie podstawowym (język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny), w dniach od 10 do 23 maja 2023 r. odbędzie się część ustna egzaminów (język polski i język obcy nowożytny). Maturzyści, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w maju, mogą to zrobić w terminie dodatkowym w dniach od 1 do 19 czerwca 2023 r. Termin poprawkowy CKE wyznaczyła na dzień 22 sierpnia 2023 r.‎ część pisemna i 21 sierpnia 2023 r. część ustna. Prawo do poprawki ma maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu. Ten, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.
7 lipca zostaną ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.
8 września, zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zostaną ogłoszone ostateczne wyniki egzaminu maturalnego (uwzględniające egzaminy poprawkowe).

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend