Elektroniczny geoportal za 50 milionów złotych. O co chodzi?

Uzyskanie decyzji, dostęp do map, planów zagospodarowania przestrzennego czy możliwość złożenia wniosku i uiszczenia opłaty. To tylko przykłady spraw, które będziemy mogli załatwić elektronicznie.

Na zdjęciu Helena Rudzis-Gruchała, wicestarosta kołobrzeska, która wspólnie z członkiem Zarządu Danutą Buga reprezentowały kołobrzeski samorząd na spotkaniu w Szczecinie.

Urząd Marszałkowski pracuje nad stworzeniem kompleksowego systemu e-usług, który obejmie nie tylko urząd i jego jednostki, ale także starostwa w całym regionie. W piątek 8 grudnia podpisane zostało w Szczecinie porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, które jest partnerem wiodącym oraz powiatami, które zaangażują się w projekt.

Dla mieszkańców naszego powiatu, udział w tym projekcie to przede wszystkim takie korzyści, jak: szybszy dostęp do szeregu danych i map, możliwość złożenia wniosku, opłaty i uzyskania decyzji bez wychodzenia z domu. Ten projekt to możliwość zaoferowania mieszkańcom wielu usług w formie elektronicznej, jak choćby wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków z możliwością opłacenia on-line.” – mówi Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Przedsięwzięcie zakłada zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia e-usług umożliwiających obsługę mieszkańców i przedsiębiorców Pomorza Zachodniego w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną. Oznacza to dostęp do baz danych przestrzennych, map, ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenów i wielu innych zbiorów za pośrednictwem komputera. Nie ruszając się z domu załatwimy część spraw w Urzędzie Marszałkowskim i starostwach powiatowych, przede wszystkim związanych z geodezją i kartografią. Mogą to być m.in. decyzje wydawane przez Wydział Ochrony Środowiska, ale też sprawy prowadzone przez Wydział Inwestycji i Nieruchomości, Rolnictwa i Rybactwa (np. zgłaszanie produktów tradycyjnych itp.) czy Biuro Geodezji.

Projekt „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego” jest projektem systemowym województwa, realizowanym przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki unijne mogą pokryć nawet 85% wydatków, które szacowane są na ponad 50 mln zł.

Informacja i zdjęcia: Urząd Marszałkowski (ze skrótami i zmianami redakcji)

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend