Fundacja Kulczyków wspiera zdrowe odżywianie dzieci w Budzistowie

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ,,Promyk” w Budzistowie bierze udział w programie ,,ŻÓŁTY TALERZ”. Program wsparcia systemu żywienia dzieci uruchomiła Fundacja Kulczyków.

Kulczyk Foundation działa z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi: Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Polskim Czerwonym Krzyżem, Bankami Żywności, SOS Wioskami Dziecięcymi.

Programu polega na zwiększeniu liczby dożywianych dzieci oraz poprawie, jakości i intensywności dożywiania w placówkach. Wsparcie finansowe pozwala na zakup produktów i niezbędnego sprzętu kuchennego.

Każdego dnia dzieci uczęszczające na zajęcia otrzymują pełnowartościowy posiłek, przygotowany z produktów zakupionych zgodnie z opracowaną przez partnera merytorycznego – Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW listą produktów ,,Żółtego Talerza”.
Jednocześnie przez cały okres trwania projektu w Ognisku prowadzona jest szeroka akcja promująca zasady zdrowego żywienia.

Raz w miesiącu odbywają się warsztaty edukacyjne dla dzieci dotyczące zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, z kolei raz na dwa miesiące realizowane są warsztaty edukacyjne dla rodziców podopiecznych Ogniska.

Źródło: Gmina Kołobrzeg (ze zmianami i skrótami redakcji)

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend