II Rajd Pieszy członków, sympatyków PSL w rocznicę walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z Morzem 1945

W niedzielę, 18 marca odbędzie się II Rajd Pieszy członków, sympatyków PSL i ich rodzin  „W rocznicę walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z Morzem 1945”. Na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski. Początek rajdu o godz. 10:00 przed ratuszem.

Cele rajdu:
– uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski i 73. rocznicy walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem
– poznanie walorów krajoznawczych i przyrodniczych miasta Kołobrzeg
– popularyzacja turystyki pieszej jako formy zdrowego i aktywnego wypoczynku członków PSL i ich rodzin
– popularyzacja tematyki historycznej, kształtowanie postaw patriotyzmu
– popularyzacja odznak turystyki pieszej dotyczących Kołobrzegu
– integracja organizacji powiatowych PSL województwa zachodniopomorskiego.

Warunki uczestnictwa:
– w rajdzie mogą brać udział zorganizowane drużyny zgłoszone m.in. przez powiatowe organizacje zachodniopomorskiego PSL, kapitan drużyny – osoba pełnoletnia
– wpisowe na rajd wynosi 25,00 lub 40,00 zł/osoba (wg wybranego wariantu)
Zgłoszenia drużyn wraz z wpłatą wpisowego przyjmowane będą do 09.03.2018 r.
Świadczenia organizatorów:
– opieka przewodnicka (przewodnik Muzeum, przewodnik Turystyki Pieszej, punkty kontrolne)
– książeczka Odznak Turystyki Pieszej (opcjonalnie)
– pamiątkowy znaczek rajdowy (button 58mm), wlepka
– pamiątkowy certyfikat
– dyplomy uczestnictwa dla drużyn
– gorący posiłek żurek, obiad – II danie (opcjonalnie)
– biesiada przy muzyce, poczęstunek: kiełbaska/kaszanka, pieczywo, herbata/kawa, ciasto
– możliwość indywidualnego zamówienia napojów/potraw z karty (osobno płatne indywidualnie)

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend