Inwestycja Wodociągów w dzielnicy Zachodniej. Uwaga na możliwe utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu informuje, że przystępuje do prac w obrębie ulicy Arciszewskiego i Jedności Narodowej (od ulicy Wiosennej do ulicy Wylotowej).

W ramach tej inwestycji zostanie wyłączona z eksploatacji stara sieć wodociągowa i wybudowana nowa z tworzywa PE łącznej długości ponad 1300 metrów, przepięcia istniejących budynków oraz wymienione
zasuwy i hydranty. Wartość zadania to 852.000 zł netto.

Prace będą wykonywane metodą przewiertu sterowanego, a planowany termin zakończenia zadania to kwiecień 2023 r.
Zadanie zostanie sfinansowane z pożyczki udzielonej w ramach środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (okres spłaty 15 lat, oprocentowanie 1 proc. w skali roku).

Po uzyskaniu efektu ekologicznego MWiK uzyska umorzenie w wysokości 30 proc. pożyczki.
– Prosimy mieszkańców o zwracanie uwagi na zmiany organizacji ruchu i przepraszamy za utrudnienia – informuje spółka w specjalnym komunikacie.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend