Jak poszła matura? Rewelacyjnie! Średnia zdawalność jest wyższa w Kołobrzegu niż w województwie i w kraju

Maturzyści szkół średnich w Kołobrzegu i w pow. kołobrzeskim nie mają sobie równych – średnia zdawalność matury jest tu wyższa niż średnia krajowa oraz wojewódzka i wynosi 85,69 proc.

W 2023 roku matura z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych składała się z części pisemnej oraz z części ustnej. W terminie od 4 do 23 maja odbyła się część pisemna na poziomie podstawowym (język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny), a od 10 do 23 maja – część ustna egzaminów (język polski i język obcy nowożytny). Każdy absolwent musiał także przystąpić do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jednak wynik tego egzaminu nie miał wpływu na zdanie matury.

Termin poprawkowy CKE wyznaczyła na 22 sierpnia – część pisemna i 21 sierpnia – część ustna.
Prawo do poprawki ma maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu. Ten, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.
Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ostateczne wyniki egzaminu maturalnego (uwzględniające egzaminy poprawkowe) zostaną ogłoszone 8 września. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie poprawkowym, otrzymają świadectwo tego samego dnia (8 września).
W pięciu szkołach powiatu kołobrzeskiego w klasach maturalnych uczyły się 534 osoby, do matury przystąpiło 489 osób – tegorocznych absolwentów (255 absolwentów liceum i 234 absolwentów technikum). Aby zdać maturę, abiturient musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływał na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), będzie służyć tylko przy rekrutacji na studia.

Średnia zdawalność:
-kraj 84,4 proc.
-woj. zachodniopomorskie 82,8 proc.
-szkoły prowadzone przez powiat (bez szkół niepublicznych) 85,69 proc.

Wyniki matury ustnej w szkołach prowadzonych przez powiat. Maturę ustną z języka polskiego i języka obcego zdawało 486 tegorocznych absolwentów.
Polski zdali wszyscy uczniowie (486 osoby), obcego nie zdało 14 osób na 486 zdających.

W „Koperniku” wyniosła 100 proc, w technikum w „Sienkiewiczu” 100 proc., liceum im. H. Sienkiewicza 97,94 proc., a w Technikum Ekonomiczne w Ekonomie 94,12 proc. 

wyniki 1024x615 - Jak poszła matura? Rewelacyjnie! Średnia zdawalność jest wyższa w Kołobrzegu niż w województwie i w kraju

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend