Jest nowy projekt regulaminu budżetu obywatelskiego. Uwaga na zmiany!

You are currently viewing Jest nowy projekt regulaminu budżetu obywatelskiego. Uwaga na zmiany!

Mimo panującej epidemii koronawirusa i cięć wydatków w budżecie miasta, magistrat nie rezygnuje z budżetu obywatelskiego.

Projekt uchwały w tej sprawie trafił już do programu najbliższej sesji Rady Miasta. Jeżeli Rada 6 lipca przyjmie prezydencki projekt regulaminu budżetu obywatelskiego, mieszkańcy w tym roku również będą mogli zgłaszać swoje autorskie projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego.

Regulamin tegorocznego budżetu obywatelskiego różni się jednak od tego, który regulował jego zasady rok temu. Wprawdzie kwota pozostaje ta sama to jej podział jest inny – milion złotych zostanie podzielony na projekty ogólnomiejskie (400 tys. zł) i na projekty osiedlowe (600 tys. zł) Przypomnijmy, że rok temu budżet ten został podzielony na projekty infrastrukturalne i społeczne.

Do zgłoszenia projektu ogólnomiejskiego uprawniony będzie każdy mieszkaniec. Z kolei projekt osiedlowy będzie mogła złożyć osoba, która mieszka na terenie osiedla, którego projekt dotyczy. Do wniosku trzeba będzie dołączyć listę z podpisami mieszkańców, którzy go popierają.

Po sprawdzeniu zgłoszonych projektów, czy są one zgodne z regulaminem, mieszkańcy będą mieli 14 dnia na oddanie głosu na wybrany projekt. Głosować będzie można pisemnie lub elektronicznie.

Do realizacji w obu kategoriach kierowane będą projekty, które otrzymały co najmniej 100 głosów ważnych.

Celem Budżetu Obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie do dyskusji na temat ich potrzeb. Środki Budżetu Obywatelskiego mają służyć podnoszeniu jakości życia w mieście poprzez realizację projektów zainicjowanych przez mieszkańców. Przewidywane korzyści to przede wszystkim współdecydowanie o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, które pozwoli poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje mieszkańców do wspólnego działania oraz zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania.

Jeżeli radni przyjmą projekt uchwały ws. Kołobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego, nabór wniosków może ruszyć już pod koniec sierpnia.

O zwycięskich projektach KBO z 2019 r. pisaliśmy tu:

W sumie 14 projektów z budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowanych. Sprawdź które

Dodaj komentarz