Jutro konsultacje programu „(S)prawa Polek”. Wstęp wolny

Jutro (9 lipca) zostaną przeprowadzone konsultacje programu „(S)prawa Polek”. Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w sali konferencyjnej w Marinie Solnej (ul. Warzelnicza 1) o godz. 18:00. Konsultacje prowadzić będą posłanki PO: Elżbieta Radziszewska, Anna Nemś, Katarzyna Osos, Bożena Szydłowska, Aldona Młyńczak.

Monika Wielichowska: – „Sprawa Polek” to nasz pomysł na rozmowę z kobietami. Będziemy we wszystkich regionach Polski, żeby dowiedzieć się, co kobiety sądzą o ważnych dla nich sprawach. Zarówno Sejm, który jest otoczony barierkami, kordonami Policji, w którym od dwóch lat nie ma miejsca na debatę i spory, w którym niemal każdego dnia łamany jest regulamin Sejmu, dobre obyczaje, a opozycja karana, ani też protestacyjne marsze nie są dobrymi miejscami do takich dyskusji. Okazja na taką rozmowę jest szczególna: w tym roku świętujemy nie tylko 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także setną rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych. Dziś mało kto o tym pamięta, ale Rzeczpospolita była jednym z pierwszych krajów Europy, który rozpoczął proces politycznego równouprawnienia. Uważam, że nadszedł czas, by do wielkiej społecznej debaty, debaty o pozycji kobiet i wzmacnianiu roli kobiet w społeczeństwie powrócić. Na tym polu wiele jest do zrobienia. Nie tylko w zakresie stereotypów, ale także pomocy instytucjonalnej państwa.

Będziemy rozmawiać o dalszych rozwiązaniach systemowych, szczególnie w trzech fundamentalnych filarach : równość, świadomość i opieka zdrowotna. „Równość”- to między innymi sytuacja kobiet na rynku pracy. To równe szanse w awansie, zarobkach, postrzeganiu kobiet jako liderek. „Świadomość” – dotyczy seksualności, świadomego macierzyństwa, bezpieczeństwa kobiety i przysługujących jej praw. To wszystko dziś działa jedynie w teorii. Przykładem niech będzie tu konwencja antyprzemocowa, której zapisy nie są przez rząd PIS realizowane. I wreszcie „zdrowie” – w tej przestrzeni chcemy rozmawiać m.in. o standardach okołoporodowych, o dostępie do in vitro, o programach szczepień profilaktycznych (np. przeciwko HPV), o dostępności do badań prenatalnych. Także o profilaktyce, ale także jeszcze, o większym upowszechnieniu badań mammograficznych. Spraw, tematów jest wiele.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend