Jutro pierwszy dzień wiosny. Policja bierze pod lupę Dzień Wagarowicza

Już jutro pierwszy dzień wiosny, a więc zwyczajowy „Dzień Wagarowicza”! W związku z tym policjanci w trakcie spotkań profilaktycznych w szkołach uświadamiają młodym ludziom, jak ważny jest zdrowy rozsądek, przestrzeganie prawa, porządku publicznego oraz zasad współżycia społecznego.

Tradycyjne nadejście wiosny to dla wielu uczniów okazja do celowej i świadomej nieobecności na zajęciach szkolnych. W wielu placówkach oświatowych dyrekcja z nauczycielami na czele wychodzi naprzeciw tradycyjnej „wiosennej absencji”. W czasie lekcji organizują na terenie szkoły lub poza nią różne imprezy, wycieczki czy konkursy, promujące przede wszystkim aktywność fizyczną. Natomiast uczniowie, którzy nie uczestniczą w tych zajęciach, przebywają poza szkołą bez żadnej opieki oraz przemieszczają się po mieście z dużym uczuciem anonimowości. Często w tym czasie śmielej sięgają po różnego rodzaju używki, czy środki odurzające oraz zakłócają spokój i porządek publiczny.

Komenda Powiatowa Policji ma to na uwadze i zapowiada wzmożone kontrole miejsc newralgicznych, gdzie najczęściej gromadzą się młodzi ludzie, a także obiekty handlowe pod kątem sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim. Dodatkowo w celu wyeliminowania czy zmniejszenia tego typu zachowań Policjanci przeprowadzili szereg spotkań profilaktycznych z uczniami przestrzegając ich o konsekwencjach takiego działania.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend