Kiedy z Kołobrzegu znikną wyborcze banery? W jednym przypadku mogą wisieć ile chcą

Przez ostatnie tygodnie komitety wyborcze rywalizowały o naszą uwagę rozwieszając banery i plakaty wyborcze gdzie się dało. Kandydaci do parlamentu przekonywali, by to właśnie na nich oddać głos z płotów, balkonów, elewacji budynków i sklepowych witryn. Teraz to wszystko trzeba posprzątać.

Fot. Archiwum.

Zgodnie z przepisami plakaty i banery wyborcze powinny zniknąć w ciągu 30 dni licząc od dnia, w którym odbyły się wybory, a więc powinny one zostać usunięte z przestrzeni publicznej do 14 listopada. Po tym czasie samorząd ma prawo usunąć je na koszt komitetu wyborczego. Ponadto pełnomocnik wyborczy danego KW lub KKW może otrzymać grzywnę w wysokości od 20 zł do nawet 5 tys. zł. 

Plakaty mogą dalej wisieć na prywatnych posesjach, balkonach, płotach, czy domach i innej infrastrukturze właściciela posesji, jeżeli wyrazi on na to zgodę. Ingerowanie w plakaty wiszące na prywatnych terenach uznano za zbytnią ingerencję państwa w prawo własności. 

Art. 110. – [Umieszczanie oraz usuwanie plakatów i haseł wyborczych] – Kodeks wyborczy.

§  6. 
 Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
§  6a. 
 Obowiązek, o którym mowa w § 6, nie dotyczy sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu, o którym mowa w § 6, nastąpi za zgodą właściciela.
IMG 6247 1024x768 - Kiedy z Kołobrzegu znikną wyborcze banery? W jednym przypadku mogą wisieć ile chcą

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend