Kilkadziesiąt propozycji zmian organizacji ruchu samochodowego. Niewiele znalazło uznanie

Kilkadziesiąt wniosków o zmianę organizacji ruchu na ulicach Kołobrzegu i drogach powiatowych trafiło  pod obrady specjalnego zespołu urzędników i radnych.

Po raz kolejny spotkał się zespół do spraw zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Urzędnicy zajęli się pomysłami zgłaszanymi przez mieszkańców.
14 wniosków zgłosiła firma „Mor-Taxi”. Dotyczyły one głównie dopuszczenia postoju w miejscach gdzie w tej chwili jest zakaz.  Propozycje te zespół odrzucił.
Nie będzie też m.in. progów zwalniających na ulicy Kujawskiej. Być może wkrótce pojawią się tam znaki D-40 i D-41 oznaczających kolejno „strefa zamieszkania” i „koniec strefy zamieszkania”. Wcześniej w tej sprawie opinię ma wydać Rada Osiedla.
Uznania w oczach członków zespołu nie znalazł też wniosek mieszkańca Kołobrzegu o ustawienie słupków blokujących na ul. Waryńskiego, na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Jagiellońskiej.
Zespół zaopiniował też negatywnie wniosek w sprawie wyznaczenia miejsca do zatrzymania dla osób niepełnosprawnych na ul. Kilińskiego przy policji – Miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznaczono po drugiej stronie ulicy. Wjazd w ul. Kilińskiego jest możliwy tylko dla pracowników MSWiA  – tłumaczą urzędnicy – Jednocześnie uważamy, że należy pod znakiem wprowadzić informację, że znak ten dotyczy również osób niepełnosprawnych.
Nie będzie kładki przy rondzie ul. Zdrojowej, Solnej i Reymonta, o którą dopominał się kolejny mieszkaniec Kołobrzegu.
Zespół wydał negatywną opinię m.in. w sprawie dopuszczenia ruchu dwukierunkowego na ul. Granicznej i Giełdowej (od ul. Dubois do Placu Ratuszowego). – Istniejące rozwiązanie zostało przeanalizowane i  wybrane jako optymalne. Aktualne rozwiązanie pozwoliło na wyznaczenie większej ilości miejsc parkingowych na ul. Granicznej i uspokoiło ruch. – czytamy w uzasadnieniu.
Z podobnych powodów negatywnie zaopiniowano pomysł wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na ul. Giełdowej na odcinku od ul. Dubois do Placu Ratuszowego w Kołobrzegu.
Nie będzie pasów ruchu dla rowerów na ulicach Katedralnej, Mariackiej, Ratuszowej i ul. Narutowicza. Przy drogach znajdują się miejsca parkingowe, które uniemożliwiają jego wprowadzenie. Zaakceptowano za to  wniosek w sprawie ustawienia lustra drogowego przy ul. Fredry. Takie samo lustro stanie na wyjeździe z ul. Zielonej na ul. Kolejową w Dygowie.
Ponownie negatywnie zaopiniowano wniosek Gminy Ustronie Morskie, która chce większego ograniczenia prędkości na terenie miejscowości Kukinia. Aktualnie obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Zdaniem członków zespołu ukształtowanie drogi oraz otoczenia pozwalają kierowcy ocenić sytuację na drodze i nie ma potrzeby wprowadzenia dodatkowego ograniczenia prędkości.
Wśród zgłoszonych wniosków znalazły się tez takie, które nie dotyczą organizacji ruchu samochodowego i nie mogły zostać rozpatrzone, jak ten dotyczący budowy parkingów buforowych czy funkcjonowania fontanny na rzece Parsęta.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend