Kim jest Jolanta Włodarek, która od nowego roku będzie skarbnikiem miasta?

Dokładnie 28 stycznia 2020 roku Jolanta Włodarek zostanie skarbnikiem miasta. Zastąpi na tym stanowisku Grzegorza Czakańskiego, który od 12 lat dbał o finanse publiczne Kołobrzegu.

Grzegorz Czakański odchodzi na emeryturę. Od nowego roku finansami miasta zajmie się Jolanta Włodarek. Radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta podjęli w tej sprawie dwie uchwały – odwołującą obecnego skarbnika i powołującą nowego.

Kim jest więc Jolanta Włodarek?  Nowa skarbnik, które rozpocznie pracę w kołobrzeskim magistracie 28 stycznia 2020r., jest doktorem nauk ekonomicznych. Od 2013 roku do dziś pracuje w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koszalinie. Jest także wykładowcą akademickim na wyższych uczelniach w Szczecinie i Koszalinie. W przeszłości  była m.in. skarbnikiem i główną księgową w gminie Ustronie Morskie oraz główną księgowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Przez 13 lat pracowała w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie oddział terenowy w Kołobrzegu.

-Będąc rodowitą kołobrzeżanką, która nie tylko tu się kształciła, ale na przestrzeni lat prowadziła intensywną aktywność w sferze społecznej, kulturalnej oraz zawodowej, kandydowanie na stanowisko skarbnika Kołobrzegu stanowi dla mnie swoistą nobilitację. – mówi Jolanta Włodarek.

Finanse Kołobrzegu nie są obce przyszłej skarbnik miasta. Pracując w RIO opiniowała m.in. projekty uchwał budżetowych miasta.

– Moja opinia o budżecie Kołobrzegu jest taka, jaką opinię wydało RIO, czyli pozytywna. – odpowiada Jolanta Włodarek na nasze pytanie o ocenę budżetu Kołobrzegu.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend