Klub Kołobrzescy Razem zapowiada wchłonięcie gminy wiejskiej Kołobrzeg i powstanie Supermiasta

O tym projekcie mówili wszyscy podczas ostatniej kampanii wyborczej, ale najgłośniej Komitet Wyborczy Wyborców Kołobrzeżanie. Ostatnio za bark kroków w kierunku połączenia miasta Kołobrzeg i gminy wiejskiej Kołobrzeg krytykowały prezydent Kołobrzegu koalicyjne kluby w Radzie Miasta – PiS i Obywatelski Kołobrzeg Jacka Woźniaka. Odpowiedź ze strony politycznego zaplecza prezydent Anny Mieczkowskiej, czyli klubu Kołobrzescy Razem, przyszła dziś.

– Złożymy projekt uchwały inicjującej, który zobowiąże panią prezydent, żeby podjęła wszelkie czynności ekonomiczne, społeczne i prawne, żeby rozszerzyć granice administracyjne naszego miasta o ościenną gminę wiejską Kołobrzeg. – mówił dziś radny Dariusz Zawadzki podczas konferencji klubu Kołobrzescy Razem. –  Miejscowości takie jak Grzybowo czy Dźwirzyno stałyby się integralnymi dzielnicami Kołobrzegu. O korzyściach nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Skorzystają wszyscy.

Jakie to korzyści? Mieszkańcy gminy wiejskiej po połączeniu mogliby korzystać m.in. z systemu roweru miejskiego i Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Młodzież z gminy wiejskiej miałaby prawo do darmowej komunikacji. Z kolei Kołobrzeg zyskałby m.in. tereny zielone i tereny inwestycyjne pod budownictwo mieszkaniowe dla Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Kiedy mogłoby się to stać?  Takie połączenie to zwykle proces kilkuletni. Pamiętać też należy, że jeżeliby udałoby się połączyć gminę miejską i wiejską przed zakończeniem tej kadencji, oznaczałoby to m.in. konieczność rozpisania nowych wyborów prezydenta miasta.

– Bądźmy szczerzy, będziemy dążyć, żeby ta sprawa została sfinalizowana pod koniec tej kadencji, a najlepiej, gdyby się wpisała w przyszłe wybory samorządowe. Wtedy mówiąc kolokwialnie, udałoby nam się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. –  dodał Dariusz Zawadzki.

Więcej wideo.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend