Kolejny termin naboru wniosków na dofinansowanie nowych firm. Maksymalnie 16 tys. zł na start

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin naboru wniosków 03.04.2018r. do 10.04.2018 r.

W bieżącym roku wsparcie na wskazaną formę aktywizacji zawodowej będzie udzielane  ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ( PO WER, RPO) oraz ze środków Funduszu Pracy.

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z kompletem załączników niezbędnych do jego oceny należy składać w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 16.000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 94 352 41 33  wew. 122, lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, pokój nr 2.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend