Kołobrzeg ponownie spróbuje poszerzyć swoje granice. Tym razem mu się uda?

Rada Miasta 29 listopada zajmie się prezydenckim projektem uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kołobrzeg.

Fot. Archiwum. Na zdjęciu wolontariuszki. Na początku tego tego roku już raz przeprowadzono konsultacje ws. poszerzenia granic. Mieszkańcy Kołobrzegu wypowiedzieli się za. Z kolei mieszkańcy gminy wiejskiej Kołobrzeg, która miałaby zmniejszyć się o 123 hektarów, byli przeciw.

Jest to ponowienia procedury złożenia wniosku o zmianę granic kurortu, która w zeszłym roku poniosła fiasko. Przypomnijmy, że miasto już raz wysłało taki wniosek do Rady Ministrów, jednak musiało to zrobić za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego, który zaopiniował go negatywnie i do poszerzenia granic nie doszło.

Teraz chodzi o ten sam obszar – jest to teren na południowy zachód od granic naszego miasta, który dziś należy do gminy wiejskiej Kołobrzeg. Jest to część sołectwa Korzystno – chodzi o 123 ha terenów, które obecnie stanowią między innymi grunty orne, pastwiska, nieużytki i lasy, z czego ponad 81 proc. i tak jest pośrednio lub bezpośrednio zarządzana przez miasto.

Teraz w związku z wynikiem wyborów parlamentarnych z 15 października prezydent Kołobrzegu nie ukrywa, że liczy na większą przychylność wojewody i władz centralnych. Dlatego sprawa wraca na agendę. Jeżeli więc Rada Miasta przyjmie projekt uchwały, cała procedura zostanie powielona. Uchwała trafi do Rady Gminy Kołobrzeg, która musi wyrazić w tej sprawie opinię. Na terenie obu samorządów ponownie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.
Decyzję Rady Ministrów, która zdecyduje czy Kołobrzeg zmieni swoją powierzchnię czy nie, powinniśmy poznać ok. 31 lipca 2024 r.

Z uzasadnienia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Kołobrzeg :


Włączenie proponowanego obszaru pozwoli na planowanie zrównoważonego rozwoju miasta m.in. ze względu na znajdujące się tam kluczowe działki inwestycyjne (ok. 81% obszaru stanowi własność miasta i spółek miejskich). Jednak ich położenie poza granicami miasta sprawia, że Kołobrzeg nie dysponuje władztwem planistycznym nad tym terenem, pozwalającym w sposób strategiczny nim zarządzać. Jest to obszar dający możliwości lokalizacji na nim potencjalnych inwestycji dywersyfikujących gospodarkę miasta, takich jak powstanie lokalnej strefy ekonomicznej, lokalizacje dla usług produkcyjnych, logistyki, transportu, handlu czy innych niezwiązanych bezpośrednio z turystyką.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend