Kołobrzeska policja podsumowała 2017 rok. Prawie 10 tysięcy wykroczeń drogowych. Mniej przestępstw kryminalnych

W poniedziałek w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę policjantów powiatu kołobrzeskiego w 2017 roku.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu mł. insp. Dariusz Hoc podsumował efekty pracy jednostki w 2017 roku. I tak, w kategorii przestępstw kryminalnych odnotowano spadek w stosunku do roku ubiegłego. Z 1662 w roku 2016 do 1532 w roku ubiegłym. Na spadek przestępczości bezpośrednio wpływa także skuteczna profilaktyka. Policjanci z kołobrzeskiej jednostki we wszystkich prowadzonych postępowaniach zabezpieczyli w 2017 roku mienie o łącznej wartości ponad 170 tysięcy złotych od osób, które dopuściły się głównie przestępstw gospodarczych i narkotykowych. Zabezpieczenie dokonywane jest na poczet przyszłych kar i roszczeń oraz obowiązku naprawienia szkody i jest ogromnie ważne z punktu widzenia ochrony interesu pokrzywdzonego.

W 2017 roku policjanci odzyskali mienie o łącznej wartości 721 tysięcy złotych. Zabezpieczyli łącznie ponad 10 kilogramów narkotyków różnego pochodzenia w tym: 1,2 kilogram amfetaminy, ponad 7 kilogramów marihuany, 127 gram kokainy, 404 tabletki ekstazy kilogram metaamfetaminy.

Aktywna była też „drogówka”. Policjanci ujawnili blisko 10 tysięcy sprawców wykroczeń, którzy rażąco łamali przepisy ruchu drogowego. Większość dotyczyła tych, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem wpływali bezpośrednio na zagrożenie bezpieczeństwa na naszych drogach. W 2017 roku odnotowano 1048 kolizji i 98 wypadków drogowych, w których niestety zginęło 15 osób.
Wzmożone działania pod kątem sprawdzania stanu trzeźwości kierujących pozwoliły zamknąć ubiegły rok na poziomie 28 tysięcy osób poddanych kontroli, wśród których 123 było nietrzeźwych.

Na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach wpływ mają nie tylko przeprowadzone kontrole. Jedną z form dotarcia do kierowców są zakrojone na szeroką skalę działania profilaktyczne.  Główny nacisk pracy profilaktycznej, jaka miała miejsce w 2017 roku, skierowany był przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Propagowanie odpowiedzialnych zachowań realizowano w ramach programów prewencyjnych i akcji informacyjnych. Kontynuowane były programy związane z bezpieczeństwem na drodze dla dzieci i młodzieży a także te skierowane do seniorów.

Od września 2016 roku mieszkańcy miasta i powiatu zgłosili za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 618 zagrożeń, z czego 250 zostało potwierdzonych przez Policję. Zgłoszenia dotyczą przede wszystkim przekroczenia dozwolonej prędkości , nieprawidłowego parkowania, ale także złej organizacji ruchu drogowego, czy dzikich wysypisk śmieci.
Policja realizuje zadania wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. W 2017 roku policjanci przeprowadzili 832 interwencje domowe, w trakcie których założyli 177 Niebieskich Kart.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend