Kołobrzeska Róża Wiatrów w tym roku dla harcerzy

Kołobrzeska Róża Wiatrów – nagroda organizacji pozarządowych – w tym roku trafiła do Bałtyckiego Hufca Morskiego ZHP Kołobrzeg.

Kapituła złożona z przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego działających na terenie powiatu kołobrzeskiego nominowała w tym roku do swojej nagrody SGR „Paramedic” Kołobrzeg, Bałtycki Hufiec Morski ZHP Kołobrzeg oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego. Ostatecznie nagrodę postanowiono przyznać Harcerzom.

wiatrw 768x1024 - Kołobrzeska Róża Wiatrów w tym roku dla harcerzy

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend