Kołobrzeski wniosek złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Walczymy o ESK 2029!

W czwartek, 14 września, dzień przed wyznaczonym terminem, zastępca prezydenta do spraw społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz na zdj.) wraz z kierownikiem Biura Prezydenta Miasta Pauliną Żupaniec w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyły wniosek naszego miasta wraz z 60-stronicową aplikacją o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury, przez rok realizuje specjalny program kulturalny, realizuje też własne inwestycje, które mają przyczynić się do jego rewitalizacji i wspomóc długoterminowy rozwój nie tylko artystyczny, ale także społeczny czy gospodarczy. Kołobrzeg jest jednym z miast kandydackich.

W czwartek, 14 września Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony wniosek naszego miasta wraz z 60-stronicową aplikacją o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

-Za nami przygotowanie i złożenie 60-stronicowego wniosku aplikacyjnego. Musiał on spełniać szereg warunków merytorycznych i formalnych – mówi zastępca prezydenta do spraw społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz.

Złożone wnioski aplikacyjne będą teraz oceniane przez panel niezależnych ekspertów, który składa się z 10 osób wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę UE, Komisję Europejską i Komitet Regionów, a także dwóch specjalistów wyznaczonych przez MKiDN.

W ostatniej dekadzie października nastąpi spotkanie preselekcyjne, podczas którego odbędzie się przesłuchanie przedstawicieli miast kandydujących. W grudniu panel ekspertów uzgodni krótką listę miast wybranych do etapu selekcji finałowej, zaplanowanej wstępnie na połowę 2024 roku.

Deklaracje o przystąpieniu do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 złożyło 12 polskich miast: Bielsko – Biała, Bydgoszcz, Jastrzębie – Zdrój, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Lublin, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów, Toruń.

Europejskie Stolice Kultury są wyznaczane na cztery lata przed właściwym rokiem obchodów. Czas ten muszą wykorzystać na przygotowanie się do pełnienia swojej roli.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend