Komisarz wyborczy wyznaczył datę sesji nowej Rady Miasta. Poprowadzi ją radny senior

Komisarz wyborczy z Koszalina wyznaczył termin inauguracyjnej sesji Rady Miasta. Podczas pierwszego posiedzenia ślubowanie złoży prezydent elekt Anna Mieczkowska i nowowybrani Rady Miasta.

Obecna kadencja samorządowa 2014-2018 kończy się 16 listopada. Pierwszą sesję Rady Miasta zgodnie z ustawą o samorządzie zwołuje komisarz wyborczy. – Takie postanowienie komisarza wyborczego z 7 listopada wpłynęło do biura Rady Miasta 9 listopada. – informuje Danuta Nowak, kierownik biura RM. – Komisarz zwołał inauguracyjną sesję Rady Miasta na poniedziałek, 19 listopada, na godzinę 13 w sali koncertowej Ratusza.

O ile zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym komisarz wyborczy jest uprawniony do zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady, o tyle nie prowadzi on jej obrad. Jak wynika bowiem z ustawy, pierwszą sesję zawsze prowadzi radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny obecny na sali. W Kołobrzegu pierwszą sesję nowej rady poprowadzi podobnie jak cztery lata temu, radny Bogdan Błaszczyk. Do jego zadań należy przede wszystkim odebranie od radnych ślubowania, którego rotę podaje ustawa. To ważne, aby ślubowanie odbyło się zgodnie z ustawą. Wymaga ona, aby po odczytaniu roty ślubowania nastąpiło wyczytanie nazwisk radnych, a każdy wezwany wstał i powiedział słowo „ślubuję”, do którego może dodać „tak mi dopomóż Bóg”. Takie ślubowanie złoży 21 nowych radnych.

Pierwsza sesja Rady Miasta ma szczególne znaczenie, gdyż to w jej trakcie ślubowanie złoży też nowa pani prezydent, Anna Mieczkowska. Pierwsza sesja rady powinna się zakończyć wyborem jej przewodniczącego.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend