Komisja Społeczna zajęła się problemem mobbingu, molestowania i dyskryminacji

Mobbing, molestowanie i dyskryminacja były tematem wczorajszego posiedzenia miejskiej Komisji Społecznej. Radni i zaproszeni specjaliści oprócz próby zdefiniowania, jak w praktyce przejawiają się te formy przemocy, nękania i prześladowania, mówili też m.in. o przepisach prawa, o tym jak i gdzie zgłosić tego typu nadużycia oraz gdzie szukać pomocy psychologicznej.

W posiedzeniu komisji wzięli udział: pełnomocnik prezydent Kołobrzegu ds. równego traktowania Małgorzata Maj, radczyni prawna Patrycja Nowak-Zaręba, psycholog Milena Garbacz-Zatorska oraz podkomisarz Arkadiusz Kowalski, naczelnik wydziału prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu

Jak poinformowała Małgorzata Maj, pełnomocnik prezydenta Kołobrzegu ds. równego traktowania, wkrótce w Kołobrzegu ruszy kampania społeczna przeciwko molestowaniu i mobbingowi w miejscach pracy.

Wideo z zarejestrowanym posiedzeniem Komisji Społecznej pod tekstem.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend