Komunikat Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Zmiany w systemie obsługi interesantów

You are currently viewing Komunikat Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Zmiany w systemie obsługi interesantów

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli od 25 maja 2020 r. do odwołania wprowadzone zostają do odwołania następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu:

sprawy urzędowe załatwiane będą drogą telefoniczną (wykaz telefonów podajemy poniżej), drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną,
osobiste złożenie wniosków może nastąpić wyłącznie na parterze budynków Starostwa Powiatowego (Pl. Ratuszowy 1 oraz ul. Gryfitów 4-6 w Kołobrzegu), z zastrzeżeniem dotyczącym spraw załatwianych bezpośrednio w Wydziale Komunikacji.

Wprowadzone zostają następujące zasady bezpośredniej obsługi interesantów w wyznaczonych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, realizujących zadania o charakterze publicznym, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.878):

-dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
liczba interesantów, którzy mogą w danym momencie przebywać na terenie budynków Starostwa Powiatowego ustalana jest przez pracownika Starostwa przy wejściu do budynków. 

Wydział Komunikacji: 

Bezpośrednia obsługa interesantów możliwa jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wydziału.  
Wydawanie dokumentów (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, inne) będzie realizowane codziennie, w godzinach pracy Wydziału Komunikacji, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Wydziału. 

Numery telefonów:
-prawa jazdy – 94 354 76 18 wew. 144, 145
-rejestracja pojazdów – 94 354 76 18 wew. 141, 142, 143
-transport – 94 354 76 18 wew. 140, 146
-szkoły nauki jazdy, instruktorzy – 94 354 76 18 wew. 146 

Dokumenty i wnioski mogą być składane do skrzynki na parterze budynku Starostwa Powiatowego, drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub bezpośrednio w Wydziale Komunikacji, podczas osobistego załatwiania sprawy.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania pozostałych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu znajdują się na BIP https://www.spkolobrzeg.finn.pl/

Najważniejsze numery telefonów:

-Sekretariat Starosty i Wicestarosty – 94 354 76 18 wew. 100,
-Skarbnik Powiatu – 94 354 76 18 wew. 120,
-Sekretarz Powiatu – 94 354 76 18 wew. 150,
-Wydział Budownictwa – 94 353 01 60 wew. 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
-Wydział Ochrony Środowiska – 94 353 01 60 wew. 231, 232, 233, 234, 235,
-Wydział Edukacji i Kultury – 94 354 76 18 wew. 170, 171,172,
-Wydział Finansów i Budżetu – 94 354 76 18 wew. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
-Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości – 94 353 01 60 wew. 241 ,242, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,258, 259, 260, 261,
-Wydział Komunikacji – 94 354 76 18 wew. 141, 142, 143, 144, 145, 146,
-Wydział Organizacji i Spraw Społecznych – 94 354 76 18 wew. 151, 152, 157, 200, 201,
-Biuro Zarządzania Kryzys. i Spraw Obr. – 94 355 14 48, 94 355 14 47, 600 102 121,
-Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – 94 354 76 18 wew. 132, 134, 135,
-Biuro Kadr – 94 354 76 18 wew. 153,
-Biuro Rzecznika Prasowego – 94 354 76 18 wew. 191, 133,
-Biuro Rady i Zarządu Powiatu – 94 354 76 18 wew. 180, 154,
-Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów – 94 352 48 87
-Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PN) – 94 354 80 62 – Sekretarz Zespołu, 94 715 17 17 wew. 14 – Przewodniczący Zespołu. 

 

 

Dodaj komentarz