Koniec sporu z ATF. Obie strony zrezygnowały ze swoich roszczeń i podpisały ugodę

Dziś pani prezydent Anna Mieczkowska podpisała ugodę z konsorcjum firm ATF i LOTOFSYSTEM. Oznacza to koniec sporu o wywóz śmieci z terenu miasta.

Przypomnijmy, miasto z początkiem listopada wypowiedziało umowę firmie ATF, która od lipca tego roku odpowiedzialna była za odbiór i wywóz odpadów z terenu Kołobrzegu. Umowa zawarta była na 33 miesiące, a jej wartość wynosiła ponad 9,8 miliona złotych. W odpowiedzi spółka ATF również wystąpiła z wypowiedzeniem umowy, żądając zapłacenia kary umownej w wysokości 10 % wartości całego zadania.

W toku negocjacji doszło do porozumienia między miastem, a spółką ATF. Porozumienie zakłada wycofanie wypowiedzeń z obu stron, rezygnację z wzajemnych roszczeń i zakończenie współpracy w drodze porozumienia z dniem 7 listopada 2018 r. Podpisanie ugody kończy współpracę z konsorcjum firm ATF i LOTOFSYSTEM.

Od 7 listopada odbiór i wywóz odpadów realizowany jest przez Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska. Zgodnie z wcześniej przygotowywanymi rozwiązaniami. Miasto przygotowuje dwa warianty dalszego postępowania. Opracowywana jest specyfikacja umożliwiająca ponowne ogłoszenie przetargu. Równolegle opracowywane są rozwiązania prawne, umożliwiające skorzystanie z trybu „in house”, czyli zlecenie zadania odbioru odpadów spółce, która jest w 100% spółką miejską.

Realizacja odbioru odpadów przez MZZDIOŚ będzie kontynuowana do momentu wdrożenia jednego z dwóch wyżej wymienionych rozwiązań. Aby jak najszybciej zniwelować skutki zmiany operatora odbioru odpadów, pojemniki opróżniane będą tak często jak sobie będą tego życzyli mieszkańcy w ramach minimalnej i maksymalnej częstotliwości wynikającej z regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Kołobrzeg.

Rzecznik Prezydenta Michał Kujaczyński

Źródło: UM Kołobrzeg

1 Komentarz

Napisz komentarz
  1. 22 listopada, 15:27 Jest super

    Dlaczego teraz śmieci z posesji prywatnych są odbierane 1raz na 2 tygodnie?

    Czy to znaczy, że powinniśmy teraz płacić o połowę mniej?
    Czy koszt odbioru smieci dla nas wzrósł i by obniżyć koszty śmieci leżą na posesjach 2 tygodnie?

    Reply this comment

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend