Koronawirus. Planujesz sprzedać lub przerejestrować samochód? Przeczytaj koniecznie komunikat starostwa powiatowego w Kołobrzegu

You are currently viewing Koronawirus. Planujesz sprzedać lub przerejestrować samochód? Przeczytaj koniecznie komunikat starostwa powiatowego w Kołobrzegu

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników samorządowej administracji powiatowej, starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski informuje o wprowadzeniu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów:

– sprawy urzędowe załatwiane będą drogą telefoniczną (wykaz telefonów podajemy poniżej), drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną,

– osobiste złożenie wniosków w sprawach pilnych będzie możliwe wyłącznie na parterze budynków Starostwa Powiatowego (Pl. Ratuszowy 1 oraz ul. Gryfitów 4-6 w Kołobrzegu),

– bezpośrednie załatwienie sprawy w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu w sprawach wyjątkowo pilnych i szczególnie uzasadnionych będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu,

– od dnia 16 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty w Wydziale Komunikacji.

Zgodnie z opinią Związku Powiatów Polskich zawieszone zostaje do odwołania stosowanie przepisów dotyczących karania właścicieli pojazdów z tytułu nieprzerejestrowania i zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów w terminie 30 dni.

Numery telefonów do starostwa powiatowego:

 

Sekretariat Starosty i Wicestarosty 94 354 76 18 wew. 100,
Skarbnik Powiatu wew. 120,
Sekretarz Powiatu wew. 150,
Wydział Budownictwa wew. 220,222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,
Wydział Ochrony Środowiska wew. 231, 232, 233, 234, 235,
Wydział Edukacji i Kultury wew. 170, 171,172,
Wydział Finansów i Budżetu wew. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomości wew. 241 ,242, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,258, 259, 260, 261,
Wydział Komunikacji wew. 141, 142, 143, 144, 145, 146,
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych wew. 151, 152, 157, 200, 202,
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 94 355 14 48, 94 355 14 47, 600 102 121,
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 
wew. 132, 134, 135,
Biuro Kadr wew. 153,
Biuro Rzecznika Prasowego wew. 191, 133,
Biuro Rady i Zarządu Powiatu wew. 180, 154,
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów 94 352 48 87
Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PN) 94 354 80 62 – Sekretarz Zespołu, 94 715 17 17 wew. 14 – Przewodniczący Zespołu,

 

Ten post ma jeden komentarz

  1. Tomasz

    Na http://www.TerminNaRejestracje.pl w szybki i łatwy sposób sprawdzisz, do kiedy masz czas na załatwienie czynności związanych z złożeniem zawiadomienia o nabyciu, zawiadomienia o zbyciu pojazdu oraz czas do kiedy musisz zarejestrować pojazd używany sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz