Miasto kupi budynek Poczty Polskiej? Prezydent: To jest ładny, ale niefortunny budynek

Kilka lat temu zabytkowy budynek Poczty Polskiej przy ul. Armii Krajowej 1 został wystawiony na sprzedaż. Chętnych jak dotąd nie ma. Teraz radna Danuta Wilk zaproponowała by kupiło go miasto.

Na czwartkowej sesji Rady Miasta radna Danuta Wilk zaproponowała by miasto kupiło budynek Poczty Polskiej i urządziło w nim salę koncertową dla szkoły muzycznej, która boryka się z brakami lokalowymi oraz pracownie artystyczne. – Już to rozważaliśmy – odpowiadał Janusz Gromek. – To jest ładny, ale niefortunny budynek.

Zabytkowy obiekt Poczty Polskiej od kilku lat chce sprzedać gigant telekomunikacyjny Orange Polska S.A. Budynek (o powierzchni użytkowej 2540,80 m kw) można kupić za 4,1 mln zł netto. Co ważne, potencjalny kupiec musi się liczyć z faktem, że parter zajmuje wciąż poczta.

Chętnych jednak na nie ma, a neogotycki pocztowiec niszczeje. Mimo że miejska konserwatorka zabytków zażądała przedstawienia planu prac konserwatorskich, właściciel nic w tym kierunku nie robi.

Nic też nie wskazuje by miał go kupić kołobrzeski magistrat. Jak usłyszeliśmy w Urzędzie Miasta, pomijając już sam remont, jego późniejsza eksploatacja byłaby bardzo kosztowna, m.in. z powodu bardzo wysokich sufitów (ok. 4,5 metra) – ogrzanie takich pomieszczeń stanowi nie lada wyzwanie.

– To jest budynek wpisany do rejestru zabytków i pod opieką konserwatora. Wymaga dużego i kosztownego remontu. Jednocześnie przez swoją specyfikę koszty jego eksploatacji byłyby bardzo wysokie – mówi Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta.

Napisz komentarz

zobacz wszystkie komentarze

Send this to friend